Grad Orahovica objavljuje Javni poziv za sudjelovanje u Projektu „Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije“.

2019 05 16 Kontrola plodnosti tla001

Grad Orahovica i Virovitičko-podravska županija radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimalizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz istovremeno smanjenje ekološkog opterećenja okoliša provode projekt „ Kontrola plodnosti tla na području Virovitičko-podravske županije“

Projektom se planira obraditi 100 kontrolnih točaka plodnosti tla na području grada Orahovice, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike za provedbu kontrole na njihovim površinama sa sjedištem na području grada Orahovice da se osobno jave u Gradsku upravu Grada Orahovice (Franje Gavrančića 6, soba br. 2) ili na broj telefona 099 268 6828 do ispunjavanja ugovorenih kvota za 2019. godinu, a najkasnije do 28. svibnja 2019. godine.

Troškove financiranja navedenog projekta u potpunosti će snositi Grad Orahovica i Virovitičko- podravska županija.