Poziv na iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju s područja grada Orahovice

Projekt Zazeli logo

Grad Orahovica u sklopu projekta „Pomoć u kući starijima i nemoćnima s područja Grada Orahovice“ UP.02.1.1.05.0256 iz Zaželi – programa zapošljavanja žena,  UP.02.1.1.05 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijala 2014. – 2020., objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju s područja Grada Orahovice.

Ovim putem pozivaju se starije i/ili osobe u nepovoljnom položaju s područja Grada Orahovice kojima je potrebna  potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da ISKAŽU INTERES za korištenjem slijedećih oblika potpore i podrške:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje te uključivanje u društvo
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i sl.

Kroz projektne aktivnosti osigurane su higijenske i kućne potrepštine  za krajnje korisnike kao i plaće zaposlenih žena, stoga je usluga potpore i podrške u kućanstvu krajnjim korisnicima (starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju) potpuno besplatna.

Korisnici mogu biti:

 • starije osobe (osobe sa 65 i više godina)
 • osobe u nepovoljnom položaju (osobe mlađe od 65 godina koje ne mogu samostalno udovoljiti osnovne životne potrebe, npr. osobe s invaliditetom, osobe s mentalnom retardacijom, kronični bolesnici i sl.)

Preduvjet za odabir korisnika:

 • da osobe nemaju mogućnost da im pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca ili drugi članovi obitelji ili da si istu osiguraju samostalno te da nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 • da im takva usluga već nije osigurana iz sredstava državnog proračuna ili drugog javnog izvora te ne primaju doplatak za pomoć i njegu od Centra za socijalnu skrb
 • da nisu smješteni u domove za stare i nemoćne osobe

U slučaju velikog interesa korisnika prednost u odabiru imati će:

 • starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu, a da su pri tome osobe s težim invaliditetom/osobe s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju/slijepe/gluhe/gluhoslijepe osobe koje nisu osposobljene za samostalan život i rad/osobe potpuno lišene poslovne sposobnosti

Napomena: Grad Orahovica može donijeti diskrecijsku odluku o primanju korisnika u projekt prema vlastitoj procjeni.

Rok i način prijave:

Zainteresirane osobe za korištenje usluge besplatne socijalne pomoći prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno na propisanom Obrascu za prijavu.

Pisana prijava se može dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Grad Orahovica

Franje Gavrančića 6

33 515 Orahovica

s naznakom „Pomoć u kući starijima i nemoćnima s područja Grada Orahovice- prijava korisnika“

 

Iznimno, ukoliko zainteresirane osobe nisu u mogućnosti podnijeti prijavu na gore navedeni način, informacije o prijavi mogu zatražiti telefonski  na broj: 033/ 673-094 u vremenu od 08,00 – 14,00 sati radnim danom.

Rok za dostavu prijava je 06. svibanj 2019.godine.

Popis dokumenata koje je potrebno dostaviti:

 • popunjen i vlastoručno potpisan Obrazac za prijavu
 • preslika osobne iskaznice

Kontakt telefon za sve dodatne informacije: 033/ 673-094.

 

Obrazac-prijave-za-korisnike.pdf

Poziv na iskaz interesa starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s podrucja Grada Orahovice za koristenje usluge potpore i podrske u okviru projekta.pdf