Ponovljena javna rasprava (Javno savjetovanje) – Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije u Gradu Orahovici

Grad Orahovica pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije u Gradu Orahovici. Projektom se planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network – NGA mreža), koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi dugoročni društveni i gospodarski razvitak.

Projekt će se prijaviti za sufinanciranje bespovratnim sredstvima fondova Europske unije. Projekt se provodi unutar Okvirnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP, NN 68/2016). Grad Orahovica, sukladno Uputi HAKOM-a o ponavljanju drugog postupka javne rasprave, Klasa: 302-03/19-04/01, Urbroj: 376-13-19-01 od 8.3.2019., pokreće ponovljenu javnu raspravu projekta. Javna rasprava traje od 11. travnja do 26. travnja 2019.

 Projektni dokumenti za ponovljenu javnu raspravu obuhvaćaju:

  1. Dopis Nositelju ONP-a (NOP-u) o pokretanju javne rasprave (HAKOM), pdf;
  2. Obavijest o pokretanju ponovljene javne rasprave i detaljne upute operatorima i ostalim zainteresiranim stranama za javnu raspravu, pdf;
  3. Nacrt PRŠI Prilog Av4.1 – TABLICA, xlsx;
  4. Obrazac sudjelovanja u javnoj raspravi, docx;
  5. Odluka o PRIHVAĆANJU komercijalnog interesa Hrvatskog Telekoma d.d. s prethodne javne rasprave, pdf;
  6. Odluka o NE PRIHVAĆANJU komercijalnog interesa Pro-pinga d.o.o. s prethodne javne rasprave, pdf;

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 26. travnja 2019. do 14:00 sati na adresu elektroničke pošte Grada Orahovice  irela.strabic@www.novo.orahovica.hr.hr na propisanom obrascu koji je dostupan u projektnim dokumentima pod rednim brojem 4.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

1_Grad Orahovica_PRSI_Dopis_HAKOM_pokretanje JR_080419.pdf

2_Grad Orahovica_PRSI_Obavijest i upute o JR_080419.pdf

3. GradOrahovica_PRSI_PrilogA_v4.1.xlsx

4_Grad Orahovica_PRSI_Obrazac za sudjelovanje u JR.docx

5_Grad Orahovica_PRSI_Odluka_PRIHVACA SE_HT_050419.pdf

6_Grad Orahovica_PRSI_Odluka_NE PRIHVACA SE_Pro-ping_050419.pdf