Održano je predavanje o provedbi izravne potpore i IAKS mjera za članove Udruge vinara, vinogradara

2019 04 03 UdrugaVinogradara002

U centru za posjetitelje održano je predavanje za članove Udruge vinara, vinogradara i voćara kojima je predstavljen Pravilnik o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu tj. da se članove Udruge upozna s poticajima koje mogu povući preko IAKS mjere.

Predavanje je otvorio i pozdravio okupljene Josip Matković koji je ukratko ispričao koje teme će biti na predavanju, a predavanje je održao mag. ing. agr. Marko Borić iz Poljoprivredne savjetodavne službe koji je rekao da je kampanja za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potpore za 2019. godinu počela je 4. ožujka i trajati će do 15. svibnja 2019.

Rok za izmjene i dopune jedinstvenog zahtjeva biti će do 31. svibnja, a Rok za zakašnjele zahtjeve 10. lipnja 2019.

IAKS mjere na koje se mogu prijaviti poljoprivrednici su mjera 10 koja se odnosi na obradu tla i sjetvu na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture, zatravnjivanje trajnih nasada, očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex), pilot mjera za zaštitu leptira, uspostava poljskih  traka, održavanje ekstenzivnih voćnjaka, održavanje ekstenzivnih maslinika, očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, održavanje suhozida i živica, korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki, metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima, poboljšano održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima, primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima, mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada; mjera 11 – ekološki uzgoj koja se odnosi na plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode i plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksa i metoda te Mjera 13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima: plaćanja u gorsko planinskim područjima, plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima, plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima.

Također je spomenuo jednu od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi, zlatnu žuticu vinove loze, koja se brzo širi čineći velike štete u gubitku grožđa, a dolazi i do trajnog gubitka zaraženih trsova.

Prenositelj bolesti je američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), koji je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima hrvatske te je objasnio načine suzbijanja i kojim sredstvima se može tretirati vinograd da bi ga se zaštitilo od ove bolesti.

Nakon Borića okupljenima se obratila dipl.ing. Romi Suk – Barić koja je objasnila načine zaštite i koja sredstva su trenutno najbolja za korištenje.

Nakon predavanja održana je kušanje  i edukacija o vinima u pojedinim fazama gdje je enologinja Ivana Nemet koja je kroz kušanje nekoliko vina iz različitih generacija educirala okupljene kako testirati na koji način datum berbe, način i materijali skladištenja, te starost vina utječu na miris, okus i boju, a ovog puta se radilo o nekoliko Chardonnay vina domaćih proizvođača.

2019 04 03 UdrugaVinogradara003

2019 04 03 UdrugaVinogradara004