Odgovor Grada Orahovice na Priopćenje za javnost upravnog odbora NK „PAPUK“ Orahovica

S obzirom na nedavne probleme s korištenjem sportskog terena s pripadajućim objektom, odgovor gradonačelnice Ana – Marije Petin, dipl.oec. na priopćenje za javnost Upravnog odbora NK Papuk prenosimo u cijelosti:

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 372-03/19-01/4

URBROJ: 2189/12-01/01-19-8

Orahovica, 4. travnja 2019.

UPRAVNI ODBOR NK „PAPUK“

Stjepana Radića 1

33 515 Orahovica

PREDMET: Priopćenje za javnost upravnog odbora NK „PAPUK“ Orahovica

  • odgovor, dostavlja se

Poštovani,

            u Vašem priopćenju za javnost stoji kako ne vidite stvarni razlog izrade novog Ugovora o korištenju i održavanju sportskih terena s pripadajućim objektom u Orahovici, na kč.br. 3729 i kč.br. 3730/2 k.o. Orahovica.

Naime, Grad Orahovica je reagirao na opetovano kršenje dotadašnjeg Ugovora o davanju na korištenje, upravljanje i održavanje nogometnih igrališta s pratećim objektima NK „PAPUK“ Orahovica od dana 1.10.2007. godine i to na način da se direktno uvjetovalo korištenje i održavanje sportskih terena s pripadajućim objektom i preostalim dvama udrugama koje se također koriste navedenim sportskim terenima i objektima. Škola nogometa „Papuk“ i Sportsko-rekreacijsko društvo „Orahovica“ su ravnopravni članovi Zajednice sportskih udruga grada Orahovice kao i Nogometni klub „PAPUK“ te Grad Orahovica još jednom naglašava svoje stajalište kako sve tri udruge  imaju pravo koristiti sportske terene s pripadajućim objektom, jer se radi o gradskom vlasništvu, što stoji u Pravilniku koji je javni dokument dostupan svim navedenim stalnim korisnicima. Nakon nekoliko sastanaka na kojima su bili prisutni članovi vodstva svih udruga koje se koriste sportskim terenima, vodstvo NK „PAPUK“-a se nastavlja ponašati na isti način, ne uvažavajući činjenicu da na tim terenima treniraju djeca Škole nogometa „Papuk“ i članovi Sportsko-rekreacijskog društva „Orahovica“ (veterani).

Jednako tako, iz slijeda gore navedenog jasno je kako se radi o krajnje ne sportskom ponašanju Nogometnog kluba „PAPUK“ i odgovornih i čelnih ljudi u njemu koji su svoj položaj i ugovor koristili kako bi uvjetovali i u konačnosti spriječili treniranje Školi nogometa „Papuk“ i Sportsko-rekreacijskom društvu „Orahovica“ (veterani) smatrajući kako su jedini u prilici koristiti na željeni način sportske terene s pripadajućim objektom. Grad Orahovica snosi režijske troškove u potpunosti za koje je do sada potrošeno preko 20.000,00 kuna,  čime   se financijski olakšava svim korisnicima sportskih terena. Jednako tako u 2017. godini Grad Orahovica je snosio trošak postavljanja betonskih kocaka u iznosu od gotovo 90.000,00 kuna, u 2018. godini postavljen je lim kao zaštitna ograda u iznosu od gotovo 20.000,00  kuna, te se svakako planira ulagati u modernizaciju poput asfaltiranja prilaza u iznosu od 130.000,00 kuna, jedna od idućih investicija je svakako i nabavka semafora za nogometni teren. NK „PAPUK“ je ove godine prijavio na Javni poziv Zajednice sportskih udruga grada Orahovice trošak održavanja i trošak domara koji su im odobreni u cijelosti, što jasno govori o stajalištu Grada Orahovice o brizi za razvoj kako nogometa kao sporta tako i o zadovoljenju javnih potreba u sportu. Iz niza ovih investicija, vidljivo je kako se kontinuirano ulaže u sportske terene imajući na umu da sve to ostaje za buduće generacije.  

Grad Orahovica vodi brigu na jednak način o svim sportskim udrugama i klubovima, ali neće i ne smije dopustiti da se na ovakav način koristi gradsko vlasništvo s jasnom namjenom. Škola nogometa „Papuk“ broji preko 80 članova koji su mahom djeca, prijeko potrebna NK „PAPUK“ kako bi ostvario uvjete za plasman u višoj ligi ali i za ostvarenje većeg iznosa novčanih sredstava te je razvidno kako se nažalost djecu koristi za ucjenu te im se zbog ne slaganja s mišljenjem i stajalištem vodstva NK „PAPUK“ ne dozvoljava treniranje i sudjelovanje na utakmicama.

Ovim putem molimo vodstvo NK „PAPUK“-a da još jednom razmisli o navodima iz svog priopćenja te počne poštovati propisani i gore navedeni Pravilnik koji im  je uručen kako bi sve tri udruge neometano vršile svoje svakodnevne obveze i zadaće.

Garadonačelnica

Ana-Marija Petin, dipl.oec

Dokument u PDF formatu pročitajte na poveznici ispod:

Priopcenje za Javnost za NK Papuk 5.4.2019.pdf