Objava biračima

ZastavaVPZ

Vlada RH je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne (regionalne) samouprave:

Objava i obavijest biracima-manjine.pdf