Obavijest o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za računovodstvo objavljenog 4. travnja 2019. godine

Obavijest o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za računovodstvo objavljenog 4. travnja 2019. godine

 

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11 i 14/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, donosi

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

Poništava se javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 33/2019 od 3.4.2019. godine, web stranici grada Orahovice i oglasnoj ploči grada Orahovice, za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, na radno mjesto viši stručni suradnik za računovodstvo, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, web stranici Grada Orahovice i oglasnoj ploči Grada Orahovice.

Pročelnica:

Marija Šafer, mag.oec.