Lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Orahovici

ZastavaVPZ

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA ORAHOVICE

Na temelju čl. 18. st. 1. i 2., čl. 20. st. 11., 2. i 4. te čl. 41. toč. 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN br. 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Orahovice, odlučujući o prijedlogu predlagatelja Srpsko narodno vijeće – Nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj – SNV, utvrđuje, prihvaća i objavljuje pravovaljanu

 

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA  VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU ORAHOVICI

 

Cijeli dokument u PDF formatu možete vidjeti na poveznici ispod:

Orahovica-lista-kandidata+zbirna-lista-manjine-2019.pdf

Objavljeno 16. travnja 2019. godine u 7,50h