Otvoren javni natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2019. godini iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina od 2019. do 2023. godine

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za dodjelu sredstava za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2019. godini iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine. Sredstva potpore se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Na natječaj se mogu prijaviti:

 • stručne organizacije uključene u sektor vina
 • organizacije proizvođača vina
 • udruženja organizacija proizvođača vina
 • privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača
 • sektorske organizacije uključene u sektor vina
 • javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna
 • privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 250.000, a razina potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova, pri čemu se udio od 50% odnosi na sredstva EU-a, a udio od 30% na sredstva državne potpore iz proračuna RH (de minimis potpora).

Prihvatljive aktivnosti za financiranje u okviru ovog natječaja su:

 • oglašavanje u medijima na tržištima trećih zemalja
 • odnosi s javnošću, promidžba i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promidžba imidža Hrvatske, promotivne prodaje te aktivnosti koje se odnose na odnose s javnošću
 • izrada i distribucija promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
 • sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

Rok za podnošenje prijava je 29. ožujka 2019. godine, a tekst natječaja i detaljne upute za prijavu možete pronaći ovdje