Očevidnik za priznanja Grada Orahovice

POČASNI GRAĐANI  
Červenko Zvonimir 1997.
Lukić Vojo 2016.
Mesić Stjepan 2000.
   
PLAKETE  
   
ZLATNE  
CIPRIJANOVIĆ d.o.o. 2010.
Dujmić Stjepan 2007.
Đakić Josip 2011.
Jović Stanko 2016.
Keramička industrija Orahovica 1999.
Nemec Josip 2004.
Prof.dr.sc.Aleksandar Včev,prim.dr.med. 2017.
RADLOVAC d,d, Orahovica 2018.
Štrbenac Ivan 2009.
Tolušić Tomislav 2014.
Trgovačko društvo „PAPUK“ 2008.
VIDRA agencija Vts 2015.
Žužak Darko 2013.
   
SREBRNE  
BRITT Orahovica 2011.
DVD Orahovica 2012.
Grgurić Ivica 2014.
HIDRODOM Orahovica 2010.
HOLWIK 2000.
Jusup Šime 2008.
Milković Zorislav 2018.
Petrušić Antun 2017.
RADLOVAC IGM 2009.
Srednja škola „Stjepan Ivšić“ Orahovica 2005.
Udruga „Red Vitezova Ružice grada“ 2013.
Udruga K.L.U.B. „Dostava Zvuka“ 2016.
Ured ovl arhitekta Mario Kršćanski 2015.
Žužak Darko 2007.
   
ZAHVALNICE  
Abičić Vjekoslav 1997.
AGAPE humanitarnoj djelatnosti evanđeoske crkve u Orahovici 2008.
Ambroš Marija 2018.
Andelfinger Goran 2004.
Bačmaga Franjo 1997.
Bašić Krunoslav 2008.
Bešlić Ljubica 2002.
Blagajac Bojan 2004.
Blagajac Danijel 2004.
Blagajac Elza 2004.
Blagajac Nenad 2004.
Blagajac Slavko 2004.
Biciklistički klub „LOOD“ Orahovica 2017.
Boljkovac Franjo 1997.
Boljkovac Franjo 2000.
Boljkovac Stanislav 2014.
Brož Tomislav 2018.
Bucić Franjo 1997.
Buljan Stipe 2006.
Centar za socijalnu skrb Slatina, Podružnica Orahovica 1998.
Cigler Ivan 2005.
Ciprijanović Katica 1997.
Čačinović Petar 2014.
Čelant Viktor 1999.
Damjanović Milan 1997.
Damjanović Milan 2005.
Dijabetička udruga „ZDRAVLJE“  2014.
Dom zdravlja Orahovica 1998.
Domjanović Veseljko 2005.
Dujmić Stjepan 2005.
DVD Dolci 1998.
DVD Nova Jošava 1999.
DVD Orahovica 2002.
Đukić Marko 2009.
Fofonjka Dalibor 2002.
Gali Slavko 2015.
Gazda Miroslav 2005.
Gazda Miroslav 2013.
Gelenčir Marica 2013.
Gernhard Pavao 1997.
Grabovac Antun 2012.
Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica 2000.
Građanskoj inicijativi „Dobro se dobrim vraća“ 2018.
Grandić Branko 2005.
Grgić Alan 2011.
Grgurić Ivan 2002.
Hocenski Franjo 1998.
Horvatin Danko 2005.
Jakobek Mirko 1999.
Josette Roig 2017.
Jović Stanko 1998.
Jović Stanko 2010.
Jukić Mile 1997.
Jusup Šime 2005.
Kadeti NK „PAPUK“ 2004.
Kadetska ekipa ŠRK“ŠARAN“ Orahovica 2014.
Kadežabek Vladimir 1997.
Kadežabek Vladimir 1999.
Kalem Saša 2005.
Kašić Željko,MO „Tončekovac“ 2017.
Kiš Željko 2006.
Knežević Ivan 1997.
Kotromanović Marijan 2004.
Kovač Jelena 2002.
Kovačević Pavle 2015.
Kragujević Milan 2002.
Kršćanski Mario 2005.                                                         
KUD „CRKVARI“ 2000.
KUD „ORAHOVICA“ 2008.
Kufner Ivanka 2001.
Kukuruzović Franjo 2004.
Kulešević Ivica 2008.
Kunac Pavica 2001.
Kurbegović Emil 1997.
Kurbegović Zlatica 2010.
Lovačka udruga „VEPAR“ Orahovica 2016
Lukić Vojislav 2011.
Matica hrvatska  2002.
Mesić Zlatko 1997.
Milojević Mirko 2004.
Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu  kulturne baštine,Konzervatorski odjel Osijek 1998.
Mitrović Karlo 2016
Mitrović Mato 2009.
Mjesni odbor Doljani 2010.
Mjesni odbor Nova Jošava 2008.
Mjesni odbor Rajčula 2009.
Mjesni odbor Stara Jošava 2000.
Mladež naselja Donja Pištana 2005.
Mozer Blaženka 1997.
Mozer Miroslav 1997.
Nađ Zvonko 1997.
Nemec Josip 1997.
Nemec Marko 2018.
Nemet Marijanka 1997.
NK „DOŠK“ Dolci 2010.
Novotni Mirko 2000.
Orina Mato 2002.
Osnovna škola I.B.Mažuranić 1998.
Osnovna škola I.B.Mažuranić 2005.
Palček Zvonko  2005.
Parašilovac Goran 1997.
Park prirode Papuk 2018.
Pavlović Milan 2002.
Peček-Vidaković Marijana,dr.med. 2017.
Perković Franjo 1997.
Perković Ivan 2010.
Petrušić Antun 1997.
Petrušić Antun 2011.
Petrušić Tomislav 2018.
Planinarsko društvo „Orahovica“ 1999.
Podboj Ivica 2012.
Pokos Dragica 2004.
Pokrivka Matija 2006
Poljak Dušan 2006.
Puhački orkestar DVD Orahovica 2009.
RADIO ORAHOVICA d.o.o. 2002.
Radočaj Josip 2006.
Rađenović Duško 2002.
Ramić Pavao 2015.
Samardžić Ivica 2005.
Savjet mladih grada Orahovice 2012.
Seniorska ekipa NK „PAPUK“ Orahovica 2005.
Sertić Ana,Nova Jošava 2017.
Sikora Časlav 2016.
Sikora dr. Stanislav 2004.
Slivac Zvonimir 2000.
Solić Davor 2008.
Solić Davor 2011.
Srednja škola „Stjepan Ivšić“ 1999.
Stiblik Josip 2005.
Stipešević Dinko 2013.
Šahovski klub „Orahovica“ 2013.
Škorvaga Mirko 2009.
Španiček Žarko 2014.
Špoljar Zlatko 1997.
Tomšić Zlatko 2004.
Tot Miroslav 2016.
Troha Stjepan 2015.
Trošelj Slavko 2001.
Trošić Stjepan 1999.
Turistička zajednica 1998.
Udruga „Red  Vitezova Ružice grada“ 2012.
Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata Policijske postaje Orahovica 1990.-1991. 2013.
Udruga HVIDR-a Orahovica 1999.
Udruga K.L.U-B. „DOSTAVA ZVUKA“ 2012.
Udruga navijača ORAHOVAČKI DUHOVI 2009.
Udruga obrtnika Orahovica 1999.
Udruga P.A.U.K. Orahovica 2012.
Udruga za osobne s int.tešk.“JAGLAC“ 2017.
Udruga žena „Hrvatske sokolice“ 1998.
Varga Dragutin 1999.
Vidaković – Peček dr. Marijana 2004.
Vrkić Mira 2011.
Vučinić Marijan 1997.
Vulić Viktor 2002.
Zbor Župne crkve Našaća sv. Križa Orahovica 1999.
Zec Branko 1998.
Zubčić Ljiljana 2000.
Žaček Dragomir 2011.
Žužak Darko 2005.