Natječaj za Podmjeru 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“

Otvoren je drugi natječaj za provedbu podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

U odnosu na prvi natječaj za provedbu ove podmjere, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom je natječaju povećan i iznosi 75.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Potpora za podmjeru 17.1. isplaćuje se jednokratno u roku od 60 dana nakon zaprimanja Odluke o ostvarivanju prava na potporu.

Prihvatljiva polica osiguranja pokriva isključivo gubitke godišnje poljoprivredne proizvodnje korisnika od jednog ili više osiguranih rizika i to:

  • nepovoljnih klimatskih prilika
  • bolesti životinja
  • zaraze organizmima štetnim za bilje
  • okolišnih incidenata
  • poduzetih mjera protiv unošenja u Europsku uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode te protiv njihova širenja unutar Europske unije

Prijave su moguće od 15. ožujka do 15. listopada 2019. godine, a detaljne upute dostupne su na  ovoj poveznici