Nakon dugogodišnjeg propadanja početi će obnova utvrde Ružica grad

2019 03 31 RuzicaGrad001

Jedna od najpoznatijih slavonskih plemićkih utvrda, vjerojatno i najveća i najspominjanija, svakako je utvrda Ružica grad. Ona je ujedno i jedna od najvećih gradina u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Od 1965. do 1990. na Ružici gradu kontinuirano su se, gotovo svake godine, izvodili konzervatorsko-zaštitni radovi i arheološka istraživanja. Republika Hrvatska, JU PP Papuk i u manjem dijelu lokalna zajednica svake su godine ulagali određena sredstva za istraživanje, čišćenje od vegetacije i obnovu. To je omogućilo da Ružica grad sačuva svoju graditeljsko-prostornu cjelinu i krajobrazni identitet. Nažalost, od 1990. do danas utvrda je prepuštena propadanju, zidovi se doslovce raspadaju i postoji realna opasnost od urušavanja većih dijelova građevine te tako i opasnost za posjetitelje ovog lokaliteta.

U sklopu „Programa financiranja zaštite kulturnih dobara“ Ministarstva kulture, Ministarstvo kulture je davne 2010. godine odobrilo trogodišnji program financiranja zaštite kulturnih dobara za Ružicu grad i crkvu Sv. Lovre. Na lokalitetu Ružica grad stvorene su pretpostavke i preduvjeti za kompletiranje dokumentacije postojećeg stanja, čime je završeno 3D lasersko snimanje lokaliteta te je uz obradu podataka, kompletiran Elaborat geodetske izmjere zatečenog stanja cijelog lokaliteta, svih 8.000 m2. Nakon toga cilj je bio izraditi tehničku dokumentaciju, odnosno arhitektonski snimak postojećeg stanja i 3D vizualizaciju. Arhitektonski snimak temelj je za sva daljnja istraživanja i konzervatorske studije, prema kojoj bi se dalje pristupilo izradi dokumentacije za zaštitu i saniranje kulturnog dobra i u konačnici, aktivnostima radova na predmetnom lokalitetu.

Prijava za navedene projekte radila se po preporuci struke, odnosno u suradnji sa Konzervatorskim odjelom iz Požege i Institutom za arheologiju iz Zagreba. Traženi iznos od Ministarstva kulture za nastavak radova na lokalitetu Ružica grad je bio 82.000,00 kn. No međutim, po završetku postupka izbora programa prijavljenih na „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH“, prijedlozi programa koji se odnose na Ružicu grad i Crkvu sv. Lovre nisu uvršteni i nisu osigurana financijska sredstva za daljnje radove.

No ipak nazire se neko rješenje, Park prirode Papuk, u čijem se prostornom teritoriju nalazi područje Ružice grada, pokrenuo je inicijativu za spas ove vrijedne građevine i kulturnog dobra od potpunog propadanja. Dobivenim sredstvima izraditi će se potrebna dokumentacija za nastavak arheoloških istraživanja, obnovu i prezentaciju ovoga izuzetnog srednjovjekovnog zdanja. Također, izrađena Konzervatorska studija će biti podloga za izradu dokumentacije kojom će se aplicirati na fondove EU kako bi se dobila novčana sredstva za višegodišnja istraživanja, obnovu, sanaciju, djelomičnu rekonstrukciju, revitalizaciju lokaliteta te stavljanje u funkciju nekih dijelova grada.

U srpnju 2018. godine, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske uputilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu. Javna ustanova PP Papuk prijavila je na isti Poziv izradu Konzervatorske studije sa smjernicama za nastavak arheoloških istraživanja, obnovu i prezentaciju Ružice grada te su joj odobrena sredstva u iznosu od 140.000,00 kn za izradu „Konzervatorske studije sa programom obnove Ružice grada“.

Osnovni cilj je pokrenuti sustavnu skrb o Ružica gradu, kreirajući sveobuhvatnu strategiju spašavanja od daljeg propadanja, kao i postavljanje jasnih kriterija za zaštitu i obnovu. Krajnji cilj je zaustaviti rapidno propadanje, završiti arheološka istraživanja, osmisliti održivi program obnove kompleksa, građevinski sanirati najugroženije dijelove i pripremiti dokumentaciju za njenu trajnu prezentaciju kao slojevite povijesne arhitekture, uz sadržajni razvoj i stavljanje u funkciju kulturnog turizma. Također, novčanu potporu u izradi spomenute Konzervatorske studije dali su i Virovitičko-podravska županije i Grad Orahovica, svaki sa po 10.000,00 kn. (Izvor: orahovica.hr, pp-papuk.hr)

2019 03 31 RuzicaGrad002

2019 03 31 RuzicaGrad003

2019 03 31 RuzicaGrad004

2019 03 31 RuzicaGrad005