Lista kandidata za izbor u Savjet mladih grada Orahovice

Gradsko vijeće Grada Orahovice utvrdilo je Listu kandidata za izbor u Savjet mladih grada Orahovice:

Lista kandidata za izbor u Savjet mladih grada Orahovice.pdf