Gradu Orahovici odobren projekt izgradnje dječjeg igrališta u Dolcima

2019 03 29 DjecjeIgralisteDolci001

       2019 03 29 DjecjeIgralisteDolci002

Grad Orahovica kao nositelj projekta „Građenje i opremanje dječjeg igrališta Dolci“ odabran je za dodjelu potpore na Natječaju za provedbu tipa operacije 1.1.1. iz LRS „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu“ Lokalne akcijske grupe „Papuk“ iz Orahovice.

LAG „Papuk“ utvrdio je prihvatljivost Nositelja projekta i projekta te broj bodova dodijeljen na temelju Kriterija odabira pa je temeljem provedenog postupka ocjenjivanja projekta od strane Ocjenjivačkog odbora projekt ostvario 39 bodova, a visina potpore odobrena je u iznosu od 166.781,25 kn.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika sudjeluje s 10%.

2019 03 29 DjecjeIgralisteDolci003