Započeti radovi čišćenja i uređenja na području Mjesnog odbora Rajčula

2019 02 14 MO Rajcula003

Na inicijativu predsjednika Mjesnog odbora Rajčula Tomislava Petrušića,  14. veljače, počelo je čišćenje i uređivanje, koja obuhvaća krčenje šikare oko parka sa sjeverne i zapadne strane, uklanjanje drvne mase te uklanjanje i odvoz materijala urušene stare crkve.

Godinama je to zemljište zapostavljano i ostavljeno da zaraste u šipražje i koje je bivša gradska vlast zanemarivala čak i na redovne prijave građana o viđanju divljih životinja i gmazova blizini te da se boje za djecu koja se igraju u neposrednoj blizini na igralištu u parku.

Kako je postojala opasnost da se djeca zavlače u gusto raslinje, a svakako i nagrđuje ovaj dio grada Orahovice, Mjesni je odbor Rajčula organizirao uređenje i čišćenje zemljišta uz pomoć komunalnog poduzeća Papuk d.o.o. čija vozila su odvezla drvnu i građevnu masu.

Gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin  istaknula je kako će se jednako voditi briga o svim dijelovima grada, a tako i prigradskim naseljima.

{gallery}SlikeGodina2019/2019-02-14-MO-Rajcula{/gallery}