Održana 15. sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice

2019 01 30 GradskoVijece001

Vijećnici Gradskog vijeća Orahovice na sjednici održanoj 30. siječnja 2019. pod predsjedanjem Radoja Medenice, predsjednika Gradskog vijeća, nakon usvajanja zapisnika s pretkodne sjednice i Aktualnog sata, održali raspravu o Pismu namjere dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, prof.dr.sc. Aleksandra Včeva, adresiranom na Gradsko vijeće u kojemu je navedeno da će Orahovica u dogledno vrijeme postati, ne samo sveučilišni centar, već i centar za kardiovaskularne bolesti, u planu je izgradnja i nogometnog kampa, kao i niz drugih sadržaja koji će uslijediti nakon što zažive ta tri glavna projekta.

Dekan Včev je na sjednici vijećnicima osobno izložio planove ulaganja u visoko školstvo, zdravstvo, šport, i druge sadržaje na području Orahovice, objasnivši da Fakultetu, zbog realizacije istih, treba i vlasništvo na nekretninama u kojima će biti smješteni pojedini sadržaji, kako bi projekte mogao kandidirati na različite natječaje.

Gradonačelnica Ana Marija Petin je upoznala dekana Včeva i vijećnike s prethodno poduzetim aktivnostima, iniciranima po Pismu namjere. Dekan Včev je zatražio da se sadašnji objekt u kojem je smješten Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo prenese u vlasništvo Fakulteta, kako bi Fakultet nastavio daljnja ulaganja, uz otvaranja studentskog restorana, te Sveučilišne i Gradske knjižnice. Fakultetu je potrebno i vlasništvo zgrade “Kurije Mihalović” u središnjem gradskom parku, koju namjerava prenamijeniti u zdravstvenu ustanovu “Regionalni centar za kardiovaskularnu rehabilitaciju”. Fakultet je također u pregovorima s Nogometnim klubom Bayern iz Muenchena da se u Orahovici napravi nogometni kamp istoimenog kluba, pa je zatraženo i zemljište za gradnju takvoga kampa. Vijećnici su ove predložene projekte ocijenili značajnim za Orahovicu i dali podršku Pismu namjere

Jednoglasno, ili većinom glasova, vijećnici su prihvatili Izvješće o provođenju higijeničarske službe na području grada Orahovice i upravljanje skloništem za životinje za 2018. godinu.

Donesena je i Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu za iznajmljivače na području grada Orahovice za 2019. godinu.

{gallery}SlikeGodina2019/2019-01-30-GradskoVijece{/gallery}