Lokalni program za mlade Grada Orahovice 2018. – 2021.

Na temelju članka 35. točke 25. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice br. 1/13 i 2/18 ) Gradsko vijeće grada Orahovice, na 13. sjednici održanoj 20. prosinca 2018.godine, donijelo je:

Lokalni program za mlade Grada Orahovice 2018. – 2021.

Lokalni program za mlade Grada Orahovica izrađuje se kako bi se stvorili socijalni, kulturni, obrazovni, materijalni, kao i drugi uvjeti za dobrobit mladih te kao strateški dokument koji će se provoditi u trogodišnjem periodu, kako bi se poboljšao status, položaj i razvoj mladih u gradu i okolici te njihovo aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvenoj zajednici. Mladi u ovom programu su definirani kao pripadnici određene dobne skupine (15-30 godina). Ovaj Lokalni program za mlade ističe veliku važnost na područjima obrazovanja i informatizacije, zapošljavanja i poduzetništva, socijalne zaštite, zdravlja i zdravstvene zaštite, mobilnosti informiranja i savjetovanja, kulture mladih i slobodnog vremena te aktivnog sudjelovanja mladih u društvu.

Cijeli dokument pogledajte na poveznici ispod:

Lokalni program za mlade Grada Orahovice.pdf