Izrađena radna verzija Programa za poticanje poljoprivrede na području grada Orahovice

2019 02 20 OPG004

U srijedu 20. veljače 2019., gradonačelnica Orahovice Ana – Marija Petin održala je 3. radni sastanak s Orahovačkim poljoprivrednicima i vlasnicima poljoprivrednih gospodarstava na kojem su usuglašene mjere prema kojima će se poticati razvoj poljoprivrede i poljoprivrednih gospodarstava.

– „U proračunu Grada Orahovice za 2019. godinu izdvojeno je 300.000,00 kn za ovaj Program poticanja, tj. ovo je prvi puta da se od strane Gradske vlasti financijski pomaže poljoprivrednicima, kao što se u 2018. izradio Program za poduzetnike.

Ciljevi ovog Programa su bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju hrane, povećanje  konkurentnosti obiteljskih gospodarstava te podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) području Grada Orahovice.

U programu je navedeno da korisnici potpora mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Gradu Orahovici.

Pod poljoprivredna gospodarstva u ovom Programu misli se na subjekte iz primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, zadruga registrirana za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti, a područja obuhvaćena Programom su ulaganje u poljoprivredna gospodarstva, unaprjeđenje stočarske proizvodnje, osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada i osnivanje i zajedničko djelovanje poljoprivrednih gospodarstava.“ – izjavila je gradonačelnica.

Iz područja Programa „Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva“ utvrđene su mjere: Sufinanciranje kontrole plodnosti tla (u suradnji sa županijom), Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i opremanje plastenika i staklenika za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilja, cvijeća i sl., Ulaganje u nabavu novih poljoprivrednih strojeva i priključaka i Potpora za nabavu voćnih sadnica, presadnica, povrtlarskog sjemena i loznih cijepova.

Iz područja Programa „Unaprjeđenje stočarske proizvodnje“ utvrđene su mjere: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica i Potpora za uzgoj pčelinjih zajednica.

Iz područja Programa „Osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada“ utvrđene su mjere: Potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje kod elementarnih nepogoda i Potpora za sprječavanje štete od divljači.

Iz područja Programa „Osnivanje i zajedničko djelovanje poljoprivrednih gospodarstava“ utvrđena je mjera: Poticanje osnivanja novih zadruga, udruga, klastera i proizvođačkih grupa i organizacija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili agroturizmom i ribarstvom.

U nastavku sastanka Milan Babac je sve nazočne obavijestio da Hrvatski zavod za zapošljavanje planira održati predavanje o mjerama koje bi pomogle poljoprivrednicima u zapošljavanju radne snage, a također informacija da će Pučko otvoreno učilište Slatina održavati predavanja kroz projekt „Mala škola poljoprivrede“ gdje bi se polaznici osposobljavali za poljoprivredna zvanja kao što su pčelar, voćar i vinogradar, vinogradar i podrumar, sakupljač i uzgajivač gljiva, sakupljač i uzgajivač ljekovitog bilja, povrtlar, mljekar, cvjećar, peradar i proizvođač jaja, proizvođač duhana, ratar, cvjećar – aranžer Itd.

Gradonačelnica Petin je na kraju radnog sastanka napomenula kako će Program za poticanje poljoprivrede biti poslan na odobrenje u Ministarstvo poljoprivrede nakon čega će se raspisati javni poziv.

{gallery}SlikeGodina2019/2019-02-20-OPG{/gallery}