EU Fondovi – Bespovratna sredstva za poduzetnike

efondovi big

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. trenutno je otvoreno nekoliko javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzetnicima:

 

  • Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II. Faza

Poziv je namijenjen novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima sa svrhom poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.

Ovim će se Pozivom poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 150.000.000,00 kn bespovratnih sredstava, a pojedini prijavitelj može ostvariti iznos od 150.000,00 do 1.400.000,00 kuna, u intenzitetu do 85% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici, a potpora u okviru Poziva je namijenjena novoosnovanim poduzećima koja su osnovana najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga i ne odnosi se na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti.

Projektom će se financirati aktivnosti prilagodbe razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta te aktivnosti pripreme lansiranja proizvoda/usluge na tržište.

Projektni prijedlozi mogu se podnositi putem sustava eFondovi  u razdoblju od 15. veljače 2019. godine do 29. lipnja 2020. godine.

Detalje o samom natječaju i postupku prijave možete pronaći na ovoj poveznici.

 

  • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Cilj je ovog Poziva povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu.

Ovaj Poziv pridonosi jačanju međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici, a iznos bespovratnih sredstava (potpore male vrijednosti) koji se može ostvariti je od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna, u maksimalnom intenzitetu od 85% za mikro i mala poduzeća te 65% za srednja poduzeća.

Projektni se prijedlozi podnose putem sustava eFondovi, do 29.06.2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

 

  • Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Svrha ovog Poziva je ugovorno pružanje usluga znanstveno-istraživačkih organizacija malim i srednjim poduzećima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici, koji mogu ostvariti bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna do 75.000,00 kuna.

Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 29.06.2020. godine, a natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na ovoj poveznici

  • Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)

Ovim će se Pozivom sufinancirati uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih normi ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Svrha je Poziva dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normu koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, a bespovratna sredstva se mogu ostvariti u iznosu od 50.000,00 kuna do 380.000,00 kuna. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 29.06.2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje

 

  • Znakovi kvalitete

„Poboljšani razvoj i rast MSP-ova na domaćem i stranim tržištima“.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima, s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.

Cilj ovog Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

–  „Hrvatska kvaliteta“

– „Izvorno hrvatsko“

– „Tradicijski obrti“

– „Umjetnički obrti“

Vaučer se može dodijelit za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

– Hrvatske gospodarske komore

– Hrvatske obrtničke komore

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna.

Potpora se dodjeljuje u intenzitetu do 100% prihvatljivih troškova.

Projektni prijedlozi se podnose elektronički, putem sustava eFondovi, od 10. rujna 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine.

Više informacija  o Pozivu možete pronaći na ovoj poveznici

 

  • Certifikacijom proizvoda do tržišta

Ovim će se Pozivom sufinancirati certifikacija proizvoda, u svrhu doprinosa aktivnostima MSP-ovima povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjima, da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanje potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno priznatih normi pomaže MSP-ovima iskoristiti prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, a ukupan iznos bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju je od 20.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna. Krajnji rok prijave na natječaj je 29.06.2020. godine.

Više detalja o Pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje

 

JAVNI POZIVI U NAJAVI:

  • Inovacije u S3 područjima

Ovim će se pozivom sufinancirati ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zaštita intelektualnog vlasništva, troškova osoblja i razvoja s ciljem komercijalizacije inovacija i stvaranja proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Potpora u okviru ovog poziva namijenjena je za MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Indikativni datum objave javnog poziva je 1. ožujka 2019. godine.

  • Integrator

Ovim će se pozivom potaknuti suradnja malih i srednjih poduzetnika (MSP-ova) da bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti. Potpora u okviru ovog poziva namijenjena je za sufinanciranje inovacijskih aktivnosti konzorcija MSP-ova s ciljem uspostavljanja dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti s drugim poduzećima, tzv. Integratorima.

Indikativni datum objave javnog poziva je 29. ožujka 2019. godine.

Svi javni pozivi dostupni su na portalu www.strukturnifondovi.hr.