Bespovratna sredstva iz nove Vinske omotnice

apprrr 19

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 31. siječnja 2019. godine objavila natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. Rok za podnošenje prijava za ovu mjeru traje do 28. veljače 2019. godine.

U ovom programskom razdoblju, Nacionalni program raspolaže s 54,1 milijuna eura, a za ovu je mjeru u 2019. godini predviđeno 260 tisuća eura.

U okviru mjere Informiranje u državama članicama financiraju se aktivnosti informiranja potrošača u državama članicama u pogledu odgovorne konzumacije vina i rizika povezanih sa štetnom konzumacijom vina te sustav zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije u pogledu posebne kakvoće, ugleda ili ostalih značajki koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla.

Prihvatljivi troškovi uključuju:

  • sudjelovanje u informativnim kampanjama
  • sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Uniju
  • oglašavanje u medijima na tržištu država članica
  • izradu i distribuciju informativnih materijala za tržište država članica
  • administrativne troškove i troškove osoblja

Korisnici ove mjere mogu biti stručne organizacije, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije i javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 100.000 eura, a intenzitet potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova, od čega se udio od 50% financira sredstvima EU-a, a udio od 30% ukupno prihvatljivih troškova sredstvima državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Detaljne informacije o natječaju i postupku prijave možete pronaći ovdje

Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine usvojen je 3. siječnja 2019. godine na sjednici Vlade Republike Hrvatske.

Program se provodi od 2014. godine, a u ovom će se razdoblju provoditi kroz četiri mjere:

  • Informiranje u državama članicama – kroz davanja potpora za informativne kampanje vezane uz vino u državama članicama EU-a
  • Promidžba na tržištima trećih zemalja – kroz davanje potpora za promidžbene aktivnosti vinara na trećim tržištima
  • Restrukturiranje i konverzija vinograda – kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda
  • Ulaganja – kroz davanje potpore za investicijska ulaganja u izgradnju podruma i nabavu vinarske i vinogradarske opreme

Cijeli Program s detaljnim informacijama preuzmite ovdje.