16. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća grada Orahovice

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-19-16

Orahovica,  13. veljače  2019.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

– GRADA ORAHOVICA –

S V I M A –

                  Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst, 2/18 i 11/18),

S A Z I V A M

  • 16. Izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 15. veljače 2019. godine (petak) s početkom u 17,00 sati  u Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Franje Gavrančića 6.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi (Izvjestitelji: Irela Strabić , Slavko Hećimović).

Predsjednik:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.