Ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama

dizalo1

 

Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske uključila se u pokretanje projekta Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama, uz sufinanciranje iz fondova EU-a.

Trošak ugradnje pojedinačnog dizala procjenjuje se na 350.000 kuna, od čega bi se 85 posto financiralo bespovratnim sredstvima EU fondova, a 15 posto troškova snosili bi stanari.

Prema najavama iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, početak realizacije projekta ugradnje dizala u postojeće višeetažne stambene građevine koje nemaju dizalo očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

Predstavnike suvlasnika višeetažnih stambenih građevina koje nemaju dizalo, a koji su zainteresirani za uključivanje u projekt, molimo da popune pretprijavu koja ima karakter evidencije zainteresiranosti.

 Obrazac pretprijave možete ispuniti na sljedećoj poveznici: https://hgk.hr/predprijava-za-ugradnju-osobnih-dizala-financiranih-iz-eu-projekta-dostupnost-do-stana

Rok za dostavu pretprijave je 31. siječnja 2019. godine.

 Za dodatne informacije možete kontaktirati Zdravka Čizmara, Komora Zagreb, na e-mail: zcizmar@hgk.hr ili na broj telefona: 01/4606 713.