Saziv izvanredne 14. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-18-14

Orahovica,  31.prosinca  2018.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA

S V I M A

                 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst i 2/18),

S A Z I V A M 

 Izvanrednu  14. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 3.siječnja 2019. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati  Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice,  Orahovica, Franje Gavrančića 6

Sjednica je sazvana telefonskim putem.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
  1. Donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) za obračun visine komunalne naknade na području

Grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac)

Predsjednik:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.