Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-19-15

Orahovica,  24. siječnja 2019.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA

S V I M A

                 

Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst i 2/18),

S A Z I V A M 

15. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 30. siječnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati  Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice,  Orahovica, Franje Gavrančića 6

Cijeli saziv pročitajte na poveznici:

Saziv 15 sjednice GV. 30.01.2019.pdf