Povećana sredstva za zdravstvo

2019 01 08 Zdravstvo001

U Orahovici je i zdravstvena zaštita  postala je dostupnija svim građanima. Višemjesečne aktivnosti gradonačelnice Ana-Marije Petin, kojima je dokazivala nadležnim ustanovama da i stanovnici orahovačkog područja  imaju pravo na veći standard u zdravstvu, rezultirale su redovnim dolaskom liječnika specijalista iz Opće bolnice Virovitica.

Prema za sada iskazanim potrebama pacijenata, koji se u Domu zdravlja upisuju za pregled gastroenterolog i urolog imaju dva radna dana u orahovačkom Domu zdravlja pa tako iz susjednih općina i mjesta ljudi dolaze na preglede. Do sada su najbliži specijalisti bili u Općoj bolnici Našice udaljenoj 25km. Grad Orahovica prošle je godine za javne potrebe u zdravstvu odredio ukupno 110.000,00 kn proračunskog novca, od kojih je 60.000,00 kn namijenjeno za sufinanciranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Također iznosom od 50.000,00 kuna Grad u 2018. godini je  sufinancirao rad hitne medicinske pomoći.

Za 2019. godinu u Proračunu Grada Orahovice  sredstva su se znatno povećala, pa tako Grad sada izdvaja 243.212,00 kn, od čega 165.212,00 kn za rad hitne medicinske pomoći. Povećanje s obzirom na Proračun 2018. godine je za čak 115.212,00kn, a razlog tomu je prisutnost doktora u svim timovima i danima u mjesecu, kako bi našim sugrađanima pružili kompletnu zdravstvenu zaštitu  u slučaju hitnih slučajeva.

Za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Grad Orahovica izdvojio je  78.000,00kn.

Program je stupio na snagu od 1. siječnja 2019.godine.

„Grad Orahovica i u 2019. godini nastavlja s potragom stalnog doktora  pedijatra kako bi najmlađi Orahovčani imali adekvatnu zdravstvenu skrb, te mu u startu osigurava stan i plaćene režijske troškove kao sve što je u gradskim ovlastima kako bi olakšali život i rad novog pedijatra. Uz brigu o našim najstarijim sugrađanima, jedan od glavnih prioriteta su nam djeca“- izjavila je gradonačelnica Ana-Marija Petin.  (L.J.)