Povećana naknada za novorođenčad

novorodjencad

U Proračunu Grada Orahovica za 2019. godinu osigurana su dodatna sredstva za povećanje naknade za svako novorođeno dijete na području grada Orahovice..

– “Jedan od glavnih prioriteta ove aktualne gradske vlasti, upravo je briga od djeci, povećanje nataliteta i demografska obnova, stoga je  Grad Orahovica povećao iznos za svako novorođeno dijete.” – istaknula je gradonačelnica Orahovice Ana-Marija Petin.

Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete na području Grada Orahovice  povećava se za 1000 kuna.

Svi stanovnici, odnosno roditelji koji imaju  koji imaju prebivalište na području Grada Orahovice, od 1. siječnja dobiti jednokratnu naknadu za novorođeno dijete  u iznosu od 2000 kuna za 1. dijete, 3000 kuna za 2. dijete, 4000 kuna za 3. i svako sljedeće dijete 1000 kn više. Uz novčanu naknadu Grad Orahovica darovat će i prigodnim darovima novorođenčad,

Uz zahtjev je potrebno dostaviti rodni list za novorođeno dijete, rodne listove za ostalu djecu, dokaz o državljanstvu roditelja i dokaz o prebivalištu roditelja. (L.J.)