Odluka gradonačelnice o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola

Na temelju članka 16. stavka 1. točke 7. i članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18), Gradonačelnica grada Orahovice, donosi

 O D L U K U

o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza

za redovite učenike srednjih škola za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

 

 I

Učenici srednjih škola s prebivalištem odnosno boravištem na području grada Orahovice koji pohađaju srednju školu izvan mjesta svog prebivališta odnosno boravišta ostvaruju pravo od strane Grada Orahovice na naknadu prijevoznih troškova u visini od 25%   od cijene  mjesečne karte javnog prijevoza, za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine.

II

Učenici prigradskih naselja grada Orahovice koji pohađaju srednju školu u Orahovici  ostvaruju pravo od strane Grada Orahovice na naknadu prijevoznih troškova u visini  od  25%  od cijene mjesečne karte javnog prijevoza, za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine.

III

Sredstva za sufinanciranje troškova iz točke I. i II. ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Orahovice.

 IV

Za iznos sufinanciranja prijevoza iz točke I. i II. ove Odluke Grad Orahovica će s prijevoznikom zaključiti poseban ugovor.

 V

Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNICA

GRADA ORAHOVICE

           

Gradonačelnica:

Ana – Marija Petin, dipl.oec.