Obavijest o uklanjanju snijega u gradu Orahovici te prioriteti čišćenja ulica

2018 02 28 ZimskaSluzba001

S obzirom na pojačane snježne padaline, djelatnici zimske službe poduzeća Papuk, danonoćno čiste lokalne ceste i nogostupe, kako bi građanima omogućili dostupnost javnih ustanova, koje su prioriteti u čišćenju, a potom i prometnu komunikaciju do središta grada.

Molimo sve građane za strpljenje i suradnju, u cilju što sigurnijeg prometovanja na prometnicama i nogostupima na području Grada Orahovice.

U Odluci o komunalnom redu utvrđeno je kako su vlasnici/posjednici građevine/poslovnog prostora, dužni organizirati ili osobno obavljati uklanjanje snijega i leda s javne površine nogostupa u cijeloj dužini čestice na kojoj se nalazi građevina koju koriste pa se tako pozivaju građani, vlasnici ili korisnici stanova, vlasnici ugostiteljskih, trgovačkih i drugih poslovnih prostorija, te vlasnici kioska i pokretnih naprava da su na temelju Odluke o komunalnom redu, u vrijeme pothlađenosti kolnika i stvaranja poledica, padanja ledenih kiša i snježnih oborina obvezni organizirati i vršiti održavanje i čišćenje pješačkih površina ispred navedenih objekata. Također su obvezni održavati i čistiti stepeništa, te ulaze u stambene zgrade, uklanjati led i snijeg sa krovova zgrada kada je narušena sigurnost prolaznika uslijed mogućih oborina.

 

U Odluci o komunalnom redu Grada Orahovice u člancima 109., 110., 111., 112., 113., 114. i  115. utvrđeno je kada se i tko čisti snijeg i led:

 Članak 109.

Snijeg i led uklanjaju se s javnih površina i krovova zgrada uz javno prometne površine.

S javnih površina snijeg se uklanja u vrijeme i prema redoslijedu određenim godišnjim Planom zimske službe grada Orahovice.

Led s javnih površina se uklanja čim nastane.

Snijeg i led sa krovova objekata uz javno premetne površine uklanja se kad postoji mogućnost da se odrone i ugroze sigurnost prometa.

Članak 110.

Uklanjanje snijega i leda s javnih površina određuje se godišnjim Planom zimske službe kojega donosi Gradonačelnica grada Orahovice.

Nadležna fizička ili pravna osoba koja izvršava Plan zimske službe dužna je svakodnevno obavještavati nadležno tijelo Gradske uprave o stanju javnoprometnih površina te o mjerama poduzetnim za izvršenje Plana u vrijeme dok postoje zimski uvjeti iz članka  107. ove Odluke. 

Članak 111.

O uklanjanju snijega i leda sa kolnika, pješačkih zona, pločnika, trgova, javnih stuba i slično, brine fizička ili pravna osoba određena Planom zimske službe.

Obveznici čišćenja snijega i leda sa javno prometnih površina u vrijeme zimskih uvjeta dužni su se pridržavati prioriteta čišćenja snijega i leda u zimskim uvjetima utvrđenih Planom zimske službe.

Članak 112.

O uklanjanju snijega i leda sa staza, stepenica i putova na javnim zelenim površinama brine se fizička ili pravna osoba kojoj Grad povjeri održavanje javnih zelenih površina u skladu s Planom zimske službe.

Članak 113.

O uklanjanju snijega i leda s krovova stambenih zgrada brine vlasni zgrade ili fizička ili pravna osoba kojoj se povjeri upravljanje i održavanje stambenim zgradama.

O uklanjanju snijega i leda s krovova poslovnih zgrada brinu pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici poslovnog prostora u tim zgradama, odnosno fizička ili pravna osoba  kojoj povjere održavanje tih zgrada.

Članak 114.

O uklanjanju snijega i leda s kolodvora, posebnih parkirališta, tržnica na malo, športskih objekata, autobusnih stajališta i sličnih prostora brine se pravna ili fizička osoba koja tim površinama upravlja ili se njima koristi odnosno pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istih.

Članak 115.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgradu brinu se vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave brinu se vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

 

Radovi čišćenja snijega će se obavljati prema utvrđenom prioritetu ulica, dijelova naselja i pješačkih staza kako je utvrđeno u točki III Plana zimske službe za područje grada Orahovice u zimi 2018/2019.:

a) ULICE I DIJELOVI NASELJA

Ulice i dijelovi naselja čistit će se prema Izvedbenom programu rada zimske službe 2018./2019. god za nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Orahovice

b) PJEŠAČKE STAZE

 1. K. Zvonimira od crkve Našašća sv. Križa, novi Središnji trg do Put hrvatskih branitelja, (lijeva i desna strana)
 2. Trg sv. Florijana preko novog mosta te spoj sa Stošičevim šetalištem, S.Mlakara (desna strana )od semafora do Doma zdravlja te spoj na Stošičevo šetalište, (Vukadinović- Matek )
 3. Pješačka staza uz rijeku prema školi i TOC-u, staza prema ljekarni , staza uz rijeku prema Domu zdravlja spoj s stazom u Stošičevom šetalištu,
 4. Staza uz Radlovac prema F. Gavrančića, staza u F.Gavrančića do dječjeg vrtića,staza od F.Gavrančića do B.Jelačića, (Phoenix-semafor)
 5. Pješačka staza između ulice Lj.Gaja i F.Supila (Domačinović- Vulić)
 6. Staza od Trga pl. Mihalovića do «PAPUK» d.o.o. Orahovica, ( dio ulice B.Jelačića i V.Nazora-lijeva strana), dio ulice B. Jelačića do trgovine „Prvča“-desna strana,
 7. Ivana Zajca od spomenika do skretanja prema školi,
 8. Staze u centralnom parku, staze u Tocu-u, staza od BAD COMPANY do K. Zvonimira novi most prema vodenici
 9. Pješački prijelaz kod semafora B.Jelačića – D. Pejačević,
 10. Pješački prijelaz kod semafora S.Mlakara – B. Jaklića,
 11. Pješački prijelaz Trg pl. Mihalovića od Ljekarne prema Sudu,
 12. Pješački prijelaz Trg pl. Mihalovića od Ljekarne do ul.Bana J. Jelačića,
 13. Pješački prijelaz od K. Zvonimira kuće Kostelac do Put Hrvatskih branitelja,
 14. Pješački most Mimoza-HEP.
 15. Put Hrvatskih branitelja od K. Zvonimira do odmarališta Merkur
 16. K. Zvonimira od Put Hrvatskih branitelja od Dalmatinske ulice
 17. Ulica Branka Jaklića

  c) PARKIRALIŠTA

 1. K. Zvonimira (lijeva i desna strana od crkve do DVD) i iza zgrade kina “Papuk”,
 2. Trg sv. Florijana,
 3. P. Preradovića do novog mosta,
 4. Kod Gradske knjižnice,
 5. Kod restorana «Dukat» i u ulici I. Đanića te parkirališta uz obilaznicu,
 6. Na Autobusnom kolodvoru – do ugostiteljskog obijekta „ Sokol „ i novo s desne strane i u ulici F. Gavrančića kod objeka „Enigma“ i parkiralište ispred upravne zgrade „RADLOVAC“,
 7. Na gradskom groblju,
 8. S.Mlakara – Stošičevo šetalište- do rijeke, ulaz do zgrade „savez“,
 9. Parkiralište Udruženje obrtnika,
 10. Parkirališta na TOC-u.

Sve ostale površine koje nisu obuhvaćene točkom III. Plana zimske službe za područje grada Orahovice u zimi 2018/2019., dužne su u navedenim uvjetima održavati fizičke odnosno pravne osobe sukladno Odluci o komunalnom redu grada Orahovica, a iznimno po zahtjevima za dodatno opravdano čišćenje odobrenje će dati gradonačelnica grada Orahovice.

Duljine nerazvrstanih cesta Jedinice lokalne samouprave grada Orahovice s planom čišćenja i područjem pokrivenosti utvrđene Izvedbenim programom rada zimske službe 2018./2019.:

Tabela 1. – 1. RAZINA SLUŽNOSTI – 1. RAZINA PREDNOSTI

R. br.

NAZIV ULICE

DULJINA U KM

1.

STJEPANA RADIĆA (sa prilazom školskom centru i prilaz trafostanici škole)

0,84

2.

FRANJE GAVRANČIĆA (sa prilazom vrtiću)

0,73

3.

STJEPANA MLAKARA (sa prilazom DOMU ZDRAVLJA i HITNE POMOĆI)

0,16

4.

TRG SV. FLORIJANA

0,12

 

UKUPNO

1,85

 

 

 

Tabela 2. – 1. RAZINA SLUŽNOSTI – 2. RAZINA PREDNOSTI

R. br.

NAZIV ULICE

DULJINA U KM

1.

KRALJA ZVONIMIRA

0,100

2.

TRG I. B. MAŽURANIĆA

0,225

3.

JOSIPA KOZARCA

0,092

4.

ANTUNA MIHANOVIĆA

0,090

5.

IVANA FRANA GUNDULIĆA

0,106

6.

MATICE HRVATSKE

0,220

7.

MIROSLAVA KRLEŽE

0,215

8.

JOSIPA POLJAKA

0,634

9.

KNEZA DOMAGOJA

0,112

10.

PAVE VUKELIĆA – PAJE

0,712

11.

DORE PEJAČEVIĆ

0,112

12.

FRANA SUPILA

0,840

13.

ODVOJAK FRANA SUPILA

0,063

14.

HOMEROVA

0,217

15.

ZELENA

0,264

16.

ZELENI ODVOJAK

0,100

17.

DANICE POLJAK

0,112

18.

VINOGRADSKA

0,100

19.

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA

0,180

20.

KNEZA BRANIMIRA

0,160

21.

STOŠIĆEVO ŠETALIŠTE

1,00

22.

AUGUSTA ŠENOE

0,262

23.

MATIJE GUPCA

1,835

24.

JOSIPA RUNJANINA

0,186

25.

PETRA PRERADOVIĆA

0,846

26.

KARLA STOJAKOVIĆA

0,065

27.

ANTE TOMCA

0,135

28.

ZBORA NARODNE GARDE

0,186

29.

IVANA ĐANIĆA

0,063

30.

VIJENAC ZRINSKO FRANKOPANA

0,280

31.

ODVOJAK IVANA ZAJCA

0,142

32.

KNEGINJE RUŽICE

0,095

33.

ODVOJAK KRALJA ZVONIMIRA I.

0,131

34.

ODVOJAK KRALJA ZVONIMIRA II.

0,148

35.

ODVOJAK DALMATINSKA (iza benzinske)

0,112

36.

ODVOJAK DALMATINSKA (industrijska zona)

0,200

37.

BRAĆE IVŠIĆ

0,243

38.

MANDIĆEVA

0,235

39.

JEZERSKA (DUZLUK-ORAHOVICA)

2,023

40.

RIJEČANI

1,300

41.

BANA JELAČIĆA

0,550

 

UKUPNO

14,691

 

 

 

Tabela 3. – 2. RAZINA SLUŽNOSTI

R. br.

NAZIV ULICE

DULJINA U KM

PRIGRADSKO NASELJE DUZLUK

1.

RUŽIĆINA

0,548

2.

JEZERSKI ODVOJAK

0,108

3.

OMLADINSKA

0,248

4.

BRDA

0,334

5.

JEZERO I

0,258

6.

JEZERO II

0,212

7.

RUDINA STRANA

0,920

GRAD ORAHOVICA

1.

ODVOJAK RIJEČANI I

0,350

2.

ODVOJAK RIJEČANI II

0,112

3.

STARAC

0,604

4.

RIJEČNA

0,195

5.

ODVOJAK V. NAZORA – JARČIŠTE (duljina 2,095 km)

0,700

6.

PRAVOSLAVNO GROBLJE

0,895

7.

MERKUR IV

0,385

8.

JEZERAC

0,286

9.

ODVOJAK KRALJA ZVONIMIRA (DURMIĆEV SOKAK)

0,100

10.

VINSKA CESTA

1,980

NOVA JOŠAVA

1.

ODVOJAK JEZERAC

0,295

2.

VINOGRADSKA

0,200

CRKVARI

1.

ODVOJAK CRKVARI

0,200

2.

PREMA CRKVI SV. LOVRE

0,460

STARA JOŠAVA

1.

ODVOJAK STARA JOŠAVA

0,200

2.

ODVOJAK STARA JOŠAVA 2

0,420

3.

STARI FERIČANAČKI PUT (dužina 1.180 km)

0,100

DONJA PIŠTANA

1.

ODVOJAK STJEPANA RADIĆA

0,143

2.

RIJEČNA

0,643

KOKOČAK

1.

MILANA PUHANIĆA

0,705

MAGADINOVAC

1.

MAGADINOVAC

0,710

 

UKUPNO:

12,311

Ulice i ceste koje nisu navedene u Izvedbenom programu rada zimske službe 2018./2019., a nalaze se pod nadležnosti službi Virovitičko-podravske županije, tj. Županijska uprava za ceste, održava nadležna fizička ili pravna osoba koja izvršava Plan zimske službe navedene Jedinice regionalne samouprave.