Konačna lista kandidata za dodjelu učeničkih/studentskih stipendija

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

POVJERENSTVO ZA DODJELU UČENIČKIH I

STUDENSKIH STIPENDIJA GRADA ORAHOVICE

KLASA: 604-02/18-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-18-23

Orahovica, 3. siječanj 2019.

KONAČNA LISTA

kandidata za dodjelu učeničkih/studentskih stipendija

 

Stipendije za učenike 2. i viših godina srednje škole

 1. Franko Klepač, , Vladimira Nazora 88…………………………….5 bodova
 2. Ivan Prović, Jelačića 28, Donja Pištana……………………………2 boda

Pravo na dodjelu učeničkih stipendija u iznosu od 300 kuna mjesečno ostvaruju učenici pod rednim brojevima 1 i 2.

Stipendije za studente 1. godine

 1. Maja Vujnović, Kralja Zvonimira 72, Orahovica………………..…7 bodova
 2. Vanja Jovanović,Antuna Mihanovića 8, Orahovica ……………..6 bodova
 3. Matea Zidar, Jelačića 27, Orahovica……………………………….3 boda
 4. Ana Zidar, Jelačića 27, Orahovica………………………………….3 boda
 5. Sonja Matić, Dolci 52 A, Dolci……………………………………….2 boda
 6. Denis Biljan, Kralja Zvonimira 156, Orahovica………………….…1 bod

Stipendije za studente 2. i viših godina

 1. Tanja Karakaš, Kralja Zvonimira 39, Orahovica…………………5 bodova
 2. Patrik Turković, Kralja Zvonimira 267, Orahovica…………..…..3 boda
 3. Dino Mataz, Josipa Poljaka 31, Orahovica………………………..2 boda
 4. Matija Milovuković, Kralja Zvonimira 75, Orahovica………………1 bod
 5. Valentina Samardžić, Kralja Zvonimira 247, Orahovica…………..1 bod
 6. Ana Samardžić,Kralja Zvonimira 247, Orahovica……………..….1 bod
 7. Leona Kuhar,Frana Supila 1, Orahovica………………………..….0 bodova

 

Pravo na dodjelu studentskih stipendija u iznosu od 700 kuna mjesečno ostvaruju studenti 1. godine  pod rednim brojevima 1 do 4, a za ostale studente pod rednim brojem 1 do 3.

OBRAZLOŽENJE:

Na Javni natječaj za dodjelu  učeničkih i studentskih stipendija za školsku /akademsku 2018/2019.godinu pristiglo je 15 prijava i to 2 za učeničke stipendije i 13 za studentske stipendije.

Pregledom pristiglih prijava utvrđeno je da sve prijave imaju  dokumentaciju propisanu Javnim natječajem te su sve uzete na razmatranje.

Prilikom ocjene kandidata o ostvarivanju prava na stipendije bodovali su se sljedeći elementi: prosjek ocjena,  socijalni statusu kandidata i zanimanja koja su deficitarna na području grada Orahovice, a sve prema Odluci o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija Grada Orahovice.

Stipendija koja je bila namijenjena za učenike sukladno točki II. Javnog natječaja, prenamijenjena je za studente 1. godine.. Prenamjena je izvršena jer su se za tri predviđena mjesta za dodjelu učeničkih stipendija javila samo dva kandidata.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

                Svaki kandidat koji je sudjelovao u Natječaju može podnijeti prigovor Povjerenstvu za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija grada Orahovice  putem Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice u roku od 8 dana od dana objave ove Liste kandidata.

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU

UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

GRADA ORAHOVICE