IZVJEŠTAJ O JAVNOJ RASPRAVI ZA: Plan razvoja širokopojasne infrastrukture grada Orahovice (PRŠI)

Sažeti izvještaj o javnoj raspravi projekta

                Grad Orahovica proveo je dvije javne rasprave projekta, u skladu sa strukturnim pravilima ONP-a.

Prva javna rasprava

                Prva javna rasprava bila je otvorena u razdoblju od 2.2. do 6.3.2017. Obavijest o pokretanju prve javne rasprave dostavljena je NOP-u, koji je tu informaciju objavio na mrežnim stranicama NOP-a (https://nop.hakom.hr/).

Svi dokumenti za prvu javnu raspravu postavljeni su na mrežne stranice Grada Orahovice, što je obuhvaćalo:

 • upute za sve sudionike javne rasprave;
 • studiju izvodljivosti i nacrt PRŠI-ja, kao objedinjeni dokument u verziji v2.0;
 • Prilog A nacrta PRŠI-ja u verziji v2.0 – popis adresa u tabličnom obliku, kao podloga za određivanje boja (mapiranje).

                Do završetka prve javne rasprave svoje podatke, komentare i prijedloge vezane uz

projekt dostavio je Hrvatski telekom d.d., Roberta F. Mihanovića 9, Zagreb (HT).

                Sa svrhom upotpunjavanja svih podataka koji su potrebni za zaključivanje postupka

određivanja boja (mapiranja), HT-u je upućen dodatni zahtjev za upotpunjavanjem potrebnih

podataka dopisom od 17.3.2017., na koji je HT odgovorio dopisom od 24.3.2017.

                Očitovanja Grada Orahovice na podatke, komentare i prijedloge operatora koji su

zaprimljeni u postupku prve javne rasprave projekta, zajedno s relevantnim zaključcima koji

su ugrađeni u konačnu verziju PRŠI-ja, nalaze se u nastavku ovog dokumenta.

Dodatna (druga) javna rasprava projekta

                Grad Orahovica je proveo dodatnu javnu raspravu projekta u razdoblju od 19.12.2017. do 19.1.2018. Obavijest o pokretanju dodatne javne rasprave dostavljena je NOP-u, koji je tu informaciju također objavio na mrežnim stranicama NOP-a (https://nop.hakom.hr/).

                Svi dokumenti za dodatnu javnu raspravu postavljeni su na mrežne stranice Grada

Orahovice, što je obuhvaćalo:

 • upute za sve sudionike javne rasprave;
 • studiju izvodljivosti i nacrt PRŠI-ja, kao objedinjeni dokument u verziji v2.1;
 • Prilog A nacrta PRŠI-ja u verziji v2.4 – popis adresa u tabličnom obliku, kao podloga za određivanje boja (mapiranje).

                Do završetka dodatne javne rasprave svoje podatke, komentare i prijedloge vezane uz projekt  dostavile su sljedeće zainteresirane strane, ujedno i operatori elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske:

 • Hrvatski telekom d.d., Roberta F. Mihanovića 9, Zagreb (HT);
 • Pro-ping d.o.o., Trg kralja Tomislava 14, Pitomača (PP).
 • Sa svrhom upotpunjavanja svih podataka koji su potrebni za ocjenu vjerodostojnosti najavljenih ulaganja, PP-u su upućeni dodatni zahtjevi za upotpunjavanjem potrebnih podataka:
 • dopisom od 15.3.2018., na koji je PP odgovorio 20.3.2018.;
 • dopisom od 22.3.2018., na koji je PP odgovorio 26.3.2018.

Očitovanja Grada Orahovice na podatke, komentare i prijedloge operatora koji su zaprimljeni u postupku dodatne javne rasprave projekta, zajedno s relevantnim zaključcima koji su ugrađeni u konačnu verziju PRŠI-ja, nalaze se u PDF verziji ovog dokumenta na poveznici ispod:

Izvjestaj o javnoj raspravi projekta_v1.pdf