Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/17-01/06

URBROJ: 2189/12-03/01-18-13

Orahovica,  13. prosinca  2018.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA

S V I M A

                  Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst i 2/18),

S A Z I V A M 

 1. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 20. prosinca 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati  u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (Središnji gradski park) Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika s Ispravkom Zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća i usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća,
 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 1. Prijedlog Odluke o Procjeni rizika od velikih nesreća za područje grada Orahovice (Izvjestitelj-prezentant: predstavnik IN KONZALTING d.o.o. Slavonski Brod),
 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite za grad Orahovicu u 2018. godini (Izvjestitelji: Emica Parašilovac, Milan Babac),
 1. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje grada Orahovice za 2019.-2021. godinu (Izvjestitelji: Emica Parašilovac, Milan Babac),
 1. Izvješće Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičko-podravske županije o stručnom nadzoru jesenskog dijela sustavne preventivne deratizacije na području grada Orahovice u 2018. godini (Izvjestitelj: Predstavnik Zavoda za javno zdravstvo „SVETI ROK“ Virovitičko-podravske županije),
 1. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za pedagošku 2018./2019. godinu (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),
 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programom društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa za zdravstvo za 2018.godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna programa za gospodarstvo za 2018.godinu,
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška spomeničke rente za 2018.godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018.godinu,
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu,
 1. Prijedlog Proračuna grada Orahovice za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu,
 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Orahovice za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Orahovice za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Orahovice za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Orahovice za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu grada Orahovice za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti grada Orahovice za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Orahovice u 2019. godini,
 1. Prijedlog Programa u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programom društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa za zdravstvo za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa za gospodarstvo za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu,
 1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna grada Orahovice za 2019. godinu, (Izvjestiteljice za točke 8-38: Ana-Marija Petin, Marija Šafer),
 1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s Liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću grada Orahovice za 2019. godinu (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 1. Program rada Gradskog vijeća grada Orahovice za 2019. godinu (Izvjestitelji: Ana-Marija Petin, Radoje Medenica),
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice (Izvjestitelji: Igor Hozić, Emica Parašilovac),
 1. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi na području grada Orahovice (Izvjestitelji: Emica Parašilovac),
 1. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu na području grada Orahovice (Izvjestitelj: Slavko Hećimović),
 1. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Slađana Živković),
 1. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području grada Orahovice (Izvjestiteljica: Slađana Živković),
 1. Prijedlog godišnjeg plana davanja koncesije na području grada Orahovice za 2019. godinu (Izvjestiteljica: Slađana Živković),
 1. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih životinja sa skloništem i obavljanje poslova veterinarsko-higijeničarske službe na području grada Orahovice za 2019.-2022. godinu (Izvjestiteljica: Slađana Živković),
 1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Ana-Marija Petin),
 1. Prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a za podnošenje posebnog izvješća Gradonačelnice grada Orahovice:
 2. o financijskim izvještajima za 2017. godinu trgovačkih društava PAPUK d.o.o. Orahovica, PAPUK-PLIN d.o.o. Orahovica, VODA d.o.o. Orahovica i RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica po izvjestiteljima direktora društava,
 3. o financijskim izvještajima do 31.10.2018. godine trgovačkih društava PAPUK d.o.o. Orahovica, PAPUK-PLIN d.o.o. Orahovica, VODA d.o.o. Orahovica i RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica po izvjestiteljima direktora društava (Izvjestitelj: Radoje Medenica)
 1. Financijski izvještaj za 2017. godinu za PAPUK d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Zdravko Dijaković),
 1. Financijski izvještaj za 2017. godinu za VODA d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Zdravko Dijaković),
 1. Financijski izvještaj za 2017. godinu za PAPUK PLIN d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Vlado Karakaš),
 1. Financijski izvještaj za 2017. godinu za RUŽICA GRAD d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Bojan Dadasović),
 1. Financijski izvještaj za 2017. godinu za RADIO ORAHOVICA d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Tonino Rađenović),
 1. Lokalni program za mlade grada Orahovice za 2018. – 2021. (Izvjestitelji: Milan Babac, Denis Podić),
 1. Prijedlog Odluke o upućivanju Javnog poziva za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih grada Orahovice za mandatno razdoblje 2019.-2022. godine (Izvjestitelji: Suzana Đebro Maričić, Emica Parašilovac),
 1. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „CENTAR“ Orahovica (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu dodjele počasti, javnih priznanja i nagrada grada Orahovice (Izvjestiteljice: Lana Jurkin, Emica Parašilovac).

NAPOMENA: za točku 3. dnevnog reda izvršit će se prezentacija od strane IN KONZALTING d.o.o. Slavonski Brod.

OBAVIJEST:

Nakon završetka sjednice Gradskog vijeća održati će se zajednički Božićni domjenak u hotelu RUŽICA GRAD Orahovica na koji se pozivaju svi nazočni na sjednici.

Predsjednik:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.