Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana

Na temelju članka 9. Zakona u ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 85/15 i 121/16 i 99/18), članka, članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/13 i 2/18) i članka 6. Odluke o radnom vremenu, prostoru i vanjskom izgledu ugostiteljskih objekata na području grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 6/15), Gradonačelnica grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana

 

Članak 1.

            Svi ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani i Barovi“ mogu produžiti radno vrijeme za božićne i novogodišnje blagdane kako slijedi:

  • od 21. 12 – 26.12. 2018. do 05:00 sati ujutro
  • od 31.12.2018. do 01.01. 2019. do 06:00 sati ujutro.

Članak 2.

            Produženo radno vrijeme iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz obvezu ugostitelja da se pridržavaju odredbi Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) i propisa koji reguliraju javni red i mir.

Članak 3.

            Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice da sukladno odredbama članka 1. i 2. ove Odluke obavijesti ugostiteljske objekte o utvrđenom – produženom radnom vremenu tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i dočeka Nove 2019. godine.

            Odluka se u pismenom obliku dostavlja Policijskoj postaju Orahovica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNICA

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/18-01/08

URBROJ: 2189/12-01/01-18-27

Orahovica, 19. prosinac 2018.

Gradonačelnica:

Ana – Marija Petin, dipl.oec.

 

Dokument u PDF formatu:

Odluka – ugostiteljski objekti radno vrijeme 2018.pdf