Objavljen natječaj za poduzetnike – Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

efondovi

 

Privremeno je otvoren Poziv na dostavu projektnih prijava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unaprjeđenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) na sljedeći način:

  • najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima sa sjedištem prijavitelja u I. i II. skupini JLS
  • najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima sa sjedištem prijavitelja u III. i IV. skupini JLS
  • najviše 70% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sa sjedištem prijavitelja u V. i VI. skupini JLS
  • najviše 65% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sa sjedištem prijavitelja u VII. i VIII. skupini JLS.

Projektni prijedlozi zaprimaju se do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga, a za sufinanciranje će biti predloženi oni projekti koji ostvare najveći broj bodova prema kriterijima ocjene kvalitete, neovisno o redoslijedu zaprimanja prijedloga.

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 21. studenog 2018. godine u 11:00 sati do 21. prosinca 2018. godine u 11:00 sati.

Detaljnije o samom natječaju i dokumentaciji  potrebnoj za prijavu možete pronaći na ovoj poveznici.