Javna rasprava o Prijedlogu Lokalnog programa za mlade Grada Orahovice

Rezultati ispitivanja potreba mladih na području grada provedeni kroz tribine, radne skupine fokus grupe i ankete u projektu “Lokalni program djelovanja za mlade grada Orahovice” koji je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku doveli su do izrade Prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Orahovice

Na javni uvid i raspravu stavlja se Prijedlog te je završna aktivnost projekta njegovo izglasavanje na Gradskom vijeću u prosincu.

Prijedlog Lokalnog programa za mlade grada Orahovice moguće je pogledati na sljedećem linku:

Prijedlog Lokalog programa za mlade Grada Orahovice .pdf

Popunjeni obrazac s prilogom dostaviti na adresu elektronske pošte: sladjana.zivkovic@www.novo.orahovica.hr.hr ili na adresu Grad Orahovica Franje Gavrančića 6, 33515 Orahovica.

LPM-Orahovica-Obrazac.docx

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, Grad Orahovica osobne podatke prikupiti i obraditi u svrhu savjetovanja o prijedlogu Lokalnog programa za mlade Grada Orahovice.

Javna raspava trajati će do 10. prosinca 2018. godine