Poziv na edukaciju „Biti volonter“ u sklopu projekta „Šalji dalje“

2018 10 16 VolimoVolontiranje

U sklopu projekta „Šalji dalje“ koji od kolovoza 2017. godine provodi Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono iz Belišća, a čiji je partner na projektu Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac Orahovica, 30. listopada 2018. godine  na volonterskoj točki u Virovitičko-podravskoj županiji ( stara škola u Novoj Jošavi ) ) održati će se edukacija pod nazivom „Biti volonter“- edukacija o volonterstvu za građane.

Na edukaciji će se sudionici upoznati s volonterstvom u Republici Hrvatskoj, zakonodavnim okvirom volonterstva, mogućnostima volontiranja, Etičkim kodeksom i drugim važnim dokumentima vezanim uz volontiranje. Osim toga, upoznati će se s principima i vrijednostima volontiranja te s modelima inkluzivnog volontiranja, volontiranja u timovima i školskog volontiranja kao načinima aktivnog sudjelovanja u životu lokalne zajednice. Edukaciju će održati Volonterski centar Osijek, a namijenjena je građanima, volonterima i onima koji žele postati volonteri te svima zainteresiranima.

Molimo sve zainteresirane da svoje sudjelovanje na edukaciji potvrde na e-mail adresu: udruga.jaglac@gmail.com. Točno vrijeme održavanja edukacije Udruga Jaglac objaviti će na web stranici udruge i Facebook stranici.