Održane četiri fokus grupe projekta „Lokalni Program za Mlade”

2018 09 04 FokusGrupa001

U utorak 4. rujna 2018. , održana je prva fokus grupa projekta „Lokalni Program za Mlade”. Tema grupe je bila postojećih sadržaja za mlade sadržajem za mlade. Gostovali su Lidija Petrović, zaposlenica udruge Jaglac. Snježana Konopek, pedagoginja SŠ Stjepan Ivšić. Željko Kiš, ravnatelj GDCK Orahovica te Nikola Borić, predsjednik plivačkog kluba.

Kroz razgovor i suradnju, sudionici su došli do dobrih i efikasnih načina kako mlade zainteresirati za neke korisne aktivnosti. Predložen je kalendar pomoću kojeg bi gradske udruge međusobno surađivale te bi tako lakše privukle veći broj mladih.

Na drugoj fokus grupi, u četvrtak, 11. rujna 2018., razgovaralo se o ekonomskoj ovisnosti mladih i njihovoj spremnosti na mobilnost. Gostovali su direktor poduzeća Phoenix d.o.o., Dalibor Fofonjka i Dragan Zubak, profesor sociologije SŠ Stjepan Ivšić.

„Brainstorming” te fokus grupe je bio usmjeren na traženje načina kako mladima prikazati sve opcije koje ih čekaju nakon srednje škole.

18. rujna 2018., održana je treća fokus grupa, tema joj je bila podijeljenost među mladima u Orahovici. Razgovaralo se o načinima kako naučiti mlade da budu tolerantni prema drugačijima i drugima. Predložene su radionice te predavanja na kojima bi se ukazivalo na probleme nasilja i „Cyber bullyinga”.

Sudjelovali su pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Marija Šafer, Milan Babac profesor sociologije te  Fabijan Kaltenbacher i Dominik Both iz udruge za Promicanje alternativne i urbane kulture – P.A.U.K.

Četvrta i posljednja fokus grupa je održana 25. rujna 2018., a tema je bila način dolaska mladih do informacija te pouzdanost i ažurnost istih. Sudjelovali su Suzana Đebro Maričić profesorica ekonomske skupine predmeta u SŠ Stjepan Ivšić, Slađana Živković iz pravne službe Grada Orahovice.

Širenje informacija u Orahovici funkcionira dobro s tim da bi naglasak trebalo staviti na pozitivne informacije, a rješenje bi bilo da gradske udruge i društva više međusobno promoviraju i dijele novosti i događanja.

{gallery}SlikeGodina2018/2018-10-10-FokusGrupa{/gallery}