Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Centar” Orahovica

DPU Centar

Prijedlog stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja “Centar” Orahovica bit će na javnom uvidu 15 (petnaest) dana u periodu od 22. listopada do 5. studenog2018. godine te se poziva zainteresirana javnost na sudjelovanje u istoj,

Opširniji opis pročitajte na poveznicama ispod:

1_Odluka_stavljane izvan snage DPU Centar.pdf

2_Javni poziv_DPU Centar.pdf

3_DPU ”CENTAR”-Prijedlog_10-2018.pdf