U Jaglacu održan je treći sastanak s partnerima

2018 09 19 Jaglac001

19. rujna 2018. Udruzi Jaglac održan je treći sastanak s partnerima: Grad Orahovica, CZSS Slatina, Podružnica Orahovica i CZSS Virovitica, Podružnica Obiteljski centar u 2. godini provedbe trogodišnjeg programa “Jaglac” moj drugi dom – inovativne socijalne usluge i modela skrbi u zajednici koji pridonosi neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom koji financira MDOMSP.

Lidija Stojković, voditeljica programa objasnila je nazočnima promjene nastalih zbog nedostatnih financijskih sredstava te navela planirane aktivnosti te zahvalile predstavnicima partnera na njihovom doprinosu u provedbi programa.

Ravnateljica CZSS Virovitica, Marija Bajan Prokl vodila je superviziju u cilju pružanja podrške djelatnicima udruge Jaglac. Predloženo je da se supervizija provede barem jednom godišnje i da se pruži stručna podrška i djelatnicima, a ne samo roditeljima i korisnicima kroz partnersku podršku Obiteljskog centra.

Predsjednica udruge i Voditeljica programa zahvalile su predstavnicima partnera na dolasku, kontinuiranoj stručnoj podršci u provedbi programa posebice za superviziju koja je dodatni doprinos partnera i Gradu Orahovica na ustupljenom prostoru za provedbu programa.

Ispred grada Orahovice i gradonačelnice Ane – Marije Petin, nazočne je pozdravio Milan Babac i pohvalio velike napore udruge u pisanju i realiziranju projekata kako bi udruga mogla opstati.

Opći cilj programa je doprinijeti razvoju nedostatnih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanje socijalnog uključivanja osoba s IT i OSI u VPŽ.

Specifični cilj programa je omogućiti inovativnu socijalnu uslugu i model skrbi na području Grada Orahovice, općina Čačinci, Zdenci i Crnac te doprinijeti neovisnom življenju, socijalnom uključivanju, razvoju i održavanju radnih navika osoba s IT i OSI u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s IT i OSI.

30 Korisnika uključeno je u jedan od dva ponuđena programa:

Program sveobuhvatne podrške (4 x tjedno 4-6 h) za odrasle osobe s lakim i umjerenim intelektualnim teškoćama s uslugom prijevoza i jednim obrokom koji obuhvaća:

  • Aktivnosti neovisnog življenja
  • Radnu okupaciju
  • Organizaciju slobodnog vremena
  • Radionice podrške u osobnom razvoju i razvoju socijalnih kompetencija

Program se provodi: ponedjeljak i utorak 14 – 20h; četvrtak i petak 8 -14 h

Program povremene i djelomične podrške starijim osobama s umjerenim i težim intelektualnim teškoćama i za korisnike usluge osobne asistencije (1 x tjedno 4-6 h) s uslugom prijevoza, jednim obrokom i ponudom aktivnosti:

  • Prijevoz osoba s invaliditetom (5 x godišnje) i terenski posjet obitelji (12 x godišnje)
  • Aktivnosti usmjerene podizanju razine kvalitete života osoba s invaliditetom
  • Organiziranje slobodnog vremena

Program se provodi u okviru programa sveobuhvatne podrške 1 dan po izboru korisnika