Saziv 9. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ORAHOVICE

– S V I M A –

                  Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst i 2/18),

S A Z I V A M

9. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 6. rujna 2018. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati  u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (Središnji gradski park)

                   Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Gradskog vijeća,
 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 1. Izvješće Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2017./2018. godini (Izvjestiteljica: Borislava Kordoš),
 1. Izmjene i dopune Proračuna grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programom društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa za zdravstvo za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa za gospodarstvo za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
 1. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu,
 1. Izvješće o utrošku Tekuće proračunske pričuve za razdoblje od 1.1.-30.6.2018. godine (Izvjestiteljice za točke 4-19: Ana-Marija Petin i Marija Šafer),
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu grada Orahovice (Izvjestiteljica: Emica Parašilovac),
 1. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Orahovice unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz „Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. za projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA „PALČIĆ“ Orahovica („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/18) – Izvjestiteljica: Irela Strabić,
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Orahovice unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA „PALČIĆ“ ORAHOVICA (Izvjestiteljica: Irela Strabić).

Predsjednik:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.