Javno savjetovanje o Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 102/17) te članka 35. stavka 1. točke 25.  Statuta Grada Orahovice (“Službeni glasnik” Grada Orahovice, broj 1/13 i 2/18.) Gradsko vijeće Grada Orahovice na ___ sjednici, _____________ 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Grada Orahovice

 

DIO PRVI 
OPĆE ODREDBE

 

Predmet odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Grada Orahovice….

Cijeli dokument i obrazloženje možete pročitati na poveznici ispod:

2018-09-19 Odluka kucni ljubimci 2018.pdf

2018-09-19 Obrazlozenje Odluke kucni ljubimci 2018.pdf

Zainteresirani mogu svoje primjedbe i prijedloge slati do 26. rujna 2018. na službeni e-mail Grada Orahovice: info@www.novo.orahovica.hr.hr

Predmetna Odluka razmatrat će se na 10. sjednici Gradskog vijeća koja će se održati 27. rujna 2018. godine