Isplata pomoći za podmirenje troškova ogrjeva za 2018.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini („Narodne novine“ 7/18.) utvrđen je minimalni financijski standard izdataka troškova ogrijeva istim korisnicima koji za Virovitičko-podravsku županiju iznosi 1.520.000,00 kn.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije zaprimio je zahtjeve za 56 korisnika s područja grada Orahovice te utvrdio da svih 56 korisnik ispunjava uvjete za priznanje prava na podmirenje troškova ogrjeva te su sukladno broju izdanih pozitivnih rješenja osigurana su sredstva u iznosu od 53.200,00 kn.

Isplata sredstava počinje u ponedjeljak, 24. rujna 2018. godine u Gradskoj upravi, od 8:30 sati, 1. kat, soba br. 1 (blagajna). Korisnicima će se isplatiti financijska sredstva za podmirenje troškova stanovanja za grijanje na drva u iznosu od 950,00 kn.

Napomena:

– svi korisnici neka ponesu osobnu iskaznicu: