U rad pušten dugo očekivani kanalizacijski sustav u Bijeljevini Orahovačkoj

2018 08 28 Kanalizacija001

Kanalizacijski sustav Orahovica – sanitarno fekalna kanalizacija Bijeljevina Orahovička i procjedne vode deponija komunalnog otpada „TUK“ pušten je u rad 28. kolovoza 2018.  godine u popodnevnim satima.

Na predmetnom području deponije komunalnog otpada „TUK“ kao i u naselju Bijeljevina do 2008. godine nije postojao organizirani sustav odvodnje oborinskih i sanitarno fekalnih otpadnih voda. Odvodnja se vršila uglavnom putem septičkih jama ili direktnim ispuštanjem u cestovne, odnosno melioracijske kanale i vodotoke, što svakako nije zadovoljavalo osnovne higijensko-sanitarne uvjete. Iz tih razloga se prišlo projektiranju i izvođenju odvodnje i pročišćavanja sanitarno fekalne kanalizacije Bijeljevina Orahovička i procjedne vode deponija komunalnog otpada „TUK“ te su svi radovi bili završni do spomenute 2008., ali do dana današnjeg sustav nije proradio iz nepoznatog razloga.

Sustav su obišli gradonačelnica grada Orahovice Ana – Marija Petin i direktor komunalnog poduzeća Papuk d.o.o. Zdravko Dijaković:

– „Ovaj kanalizacijski sustav se sastoji iz nekoliko cjelina kao što su gravitacijski cjevovod ukupne dužine 746 m, promjera cijevi DN300 sa 23 revizijska okna, tlačni cjevovod ukupne dužine 1557,5 m, crpne stanice i crpke za otpadne vode. Evo napokon će dugo očekivani sustav proraditi nakon današnjih završnih radova i podešavanja.“ – rekao je Dijaković.

Gradonačelnica Ana- Marija Petin izrazila je zadovoljstvo završavanjem i puštanjem sustava u rad:

– „Ovim putem bih se ispričala stanovnicima Bijeljevine što su ovoliko dugo čekali jer i ovo je jedna od situacija gdje je prijašnja vlast zbog nepoznatih razloga ili možda nebrige ostavila neriješenim problem otpadnih voda na ovom području.

Kao što smo obećali čim smo došli na vlast, odmah se krenulo s rješavanjem svih tekućih problema na području grada Orahovice, ali zbog velike količine „repova“ jednostavno smo bili i iznenađeni u kakvom je stanju naš grad, a i primorani da krenemo nekim redom kako bi se prvo riješili veći zahvati.“ – rekla je gradonačelnica.

Nakon puštanja sustava u probni rad, pristupit će se tehničkom pregledu te omogućiti stanovicima priključivanje na sustav.

{gallery}SlikeGodina2018/2018-08-28-Kanalizacija{/gallery}