Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUG Orahovice

Prijedlog II. Izmjena i dopuna PPUG Orahovice u sklopu Ponovne javne rasprave (3) koja traje od 16.-24.07.2018. godine:

Sukladno objavljenom Pozivu za treću po redu Ponovnu javnu raspravu,  u nastavku je Prijedlog plana za istu sa pripadajućim Sažetkom:

10GP_Magadinovac_prijedlog.pdf

11_GP_Nova_Josava_prijedlog.pdf

12_GP_Stara_Josava_prijedlog.pdf

13GP_Sumede_prijedlog.pdf

1GP_a_Orahovica_prijedlog.pdf

1GP_b_Orahovica_prijedlog.pdf

1GP_c_Orahovica_prijedlog.pdf

1GP_d_Orahovica_prijedlog.pdf

2GP_Bijeljevina_orahovacka_prijedlog.pdf

3_GP_Crkvari_prijedlog.pdf

4GP_Dolci_prijedlog.pdf

5GP_Donja_Pistana_prijedlog.pdf

6_GP_a_Duzluk_prijedlog.pdf

6_GP_b_Duzluk_prijedlog.pdf

7GP_Gornja_Pistana_prijedlog.pdf

8GP_Karlovac_Fericanacki_prijedlog.pdf

9GP_Kokocak_prijedlog.pdf

 

Kartogrami:

1KORISTENJE_NAMJENA_prijedlog.pdf

2_1_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Promet_prijedlog.pdf

2_2_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Posta_prijedlog.pdf

2_3_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Elektoenergetika_prijedlog.pdf

2_4_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_Vodoopskrba_prijedlog.pdf

2_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_INFRASTRUKTURA_prijedlog.pdf

3_1_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI_prijedlog.pdf

3_2_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI_prijedlog.pdf

3_II_ID_PPUG_ORAHOVICA_UVJETI_prijedlog.pdf

 

Tekst:

Naslovnica s potpisnim listom_prijedlog.pdf

PPUGO_II_ID_Odredbe_prijedlog.pdf

PPUGO_II_ID_tekstualni dio_prijedlog.pdf

 

Sazetak_II PPUGOR_130718(4).pdf