Saziv 8. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Hrvatski Grb Manji

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

 GRADSKO VIJEĆE

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA ORAHOVICA

– S V I M A –

                  Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 2. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/2013) i članka 19. stavka 1. podstavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09, 1/013. i 1/013 – pročišćeni tekst i 2/18),

S A Z I V A M 

 1. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan 8. lipnja 2018. godine (petak) s početkom u 18,00 sati  u Velikoj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Orahovica, Trg pl.Mihalovića 1 (Središnji gradski park)

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 5. i 7. sjednice Gradskog vijeća,
 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,
 1. Informacija Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Virovitica o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2017. godini (Izvjestiteljica: Lahorka Weiss),
 1. Izvještaj o radu za 2017. godinu Centra za socijalnu skrb Slatina (Izvjestiteljica: Ljiljana Randelj),
 1. GRADSKA KNJIŽNICA ORAHOVICA
 2. Izvješće o radu za 2017. godinu
 3. Plan i Program rada za 2018. godinu

Izvjestiteljica pod a) i b): Jelena Mihelčić

 1. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za 2017. godinu (Izvjestitelj: Željko Kiš),
 1. Izvješće o radu s financijskim izvješćem za 2017. godinu Vatrogasne zajednice grada Orahovice s pripadajućim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima (Izvjestitelj: Robert Orina),
 1. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestitelj: Miroslav Tot),
 1. Izvješće o radu Turističke zajednice grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Ana-Marija Petin),
 1. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Orahovicu (Izvjestitelj: Slavko Hećimović),
 1. Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenika grada Orahovice u postupku izlaganja podataka prikupljenih katastarskom izmjerom na javni uvid za izradu katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige za dio k.o. Orahovica (Izvjestiteljica: Irela Strabić),
 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Orahovice za razdoblje 1.1. do 31.12.2017. godine (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu Grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer),
 1. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa grada Orahovice za 2017. godinu (Izvjestiteljica: Marija Šafer).

Predsjednik:

Radoje Medenica, dipl.ing.šum.