Osnovana nova udruga u gradu: Udruga umirovljenika i starijih osoba Orahovica

2018 05 28 NoviUmirovljenici005

Grad Orahovica od ponedjeljka, 28.svibnja, ima dvije udruge umirovljenika. Održana je osnivačka Skupština Udruge umirovljenika i starijih osoba Orahovica, koju je vodio Marijan Mikić, a u kojoj su umirovljenici koji su istupili iz Udruge umirovljenika Orahovica, nezadovoljni radom čelnika i njihovim vođenjem Udruge.

Na Osnivačkoj skupštini članovi su prihvatili Statut kojim su regulirane odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, o ciljevima udruge, pravima i obvezama članova udruge. Statut je jednoglasno prihvaćen kao i Program rada do kraja tekuće godine i Financijski plan.

Budući su umirovljenici za ovu godinu već platili članarinu bivšoj udruzi, neće ju plaćati ponovo, a za financiranje će se pobrinuti prikupljanjem donacija i dobrovoljnih priloga samih članova, kako bi se mogli okupljati i družiti u zajedničkim aktivnostima. Na Skupštini je rečeno da je osnovni cilj rada udruge, briga o starijim osobama kroz pružanje pomoći u različitim životnim situacijama,uspostava i razvoj odnosa sa gradskom vlasti, organiziranje zabavnih aktivnosti ravnopravno za sve članove, kako bi treću životnu dob proveli što kvalitetnije i zadovoljnije, imajući oslonac jedni u drugima.

Izabrano je rukovodstvo koje će udrugu voditi do kraja tekuće godine. Za predsjednicu je izabrana Elza Blagajac, za zamjenika Dane Babić, blagajnica je Savka Jurlina. Uz predsjednicu i zamjenika u Upravnom odboru su Marijan Mikić, Mijo Šimatić, Milutin Jovanović, Ivica Inhof, Kata Šmer, Desa Kaltenbacher, Marija Šajnović, Anica Resler i Anđa Bodakoš. Članice Nadzornog odbora su Jelena Mikić, Marica Šimatić i Ljubica Palček.

Izabrana predsjednica Elza Blagajac, zahvalila je čelnicima grada Orahovice, posebno gradonačelnici Ana-Mariji Petin, koja je  pokazala veliko razumijevanje za rješavanje bitnih pitanja za rad udruge, kao i predstavniku Grada nazočnom na Osnivačkoj skupštini Milanu Babcu, koji je prigodnim riječima poželio uspješan rad udruzi i puno zdravlja i zadovoljstva članovima. (G.J.V.)

{gallery}SlikeGodina2018/2018-05-28-NoviUmirovljenici{/gallery}