Održana Javna tribina u okviru projekta „Lokalni program za mlade“

2018 05 05 PAUK Tribina005

Treća aktivnost Projekta  „Lokalni program za mlade grada Orahovice“, kojeg Grad Orahovica provodi u partnerstvu  s udrugom P.A.U.K. a kojeg sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Javna tribina, održana je 5. svibnja 2018. U radu Javne tribine uz predstavnike Grada Orahovice kao nositelja projekta, Milana Babca i voditeljicu projekta Slađanu Živković, Denisa Podića izvođača projekta, te moderatorice Zdenke Radić iz INFO Centra za mlade Osijek, sudjelovali su mladi Orahovice a najbrojniji su bili članovi udruge P.A.U.K.

Denis Podić upoznao je nazočne s rezultatima ankete u kojoj je sudjelovalo 63 mladih Orahovčana, pa iako je to mali broj, istaknuto je kako su sve aktivnosti koje se provode u okviru projekta, izuzetno dobre, jer omogućuju mladima da artikuliraju svoje probleme i potrebe. Opće mišljenje mladih da ih nitko ne želi saslušati niti rješavati njihove probleme, zbog čega  su i nezainteresirani, demantiran je već samim provođenjem projekta čiji je nositelj Grad Orahovica. Iz rezultata ankete također je vidljivo da će mladi i dalje napuštati grad ali i državu, zbog traženja posla.

Od mladih Orahovčana nazočnih Javnoj tribini, čulo se da mlade treba aktivirati, raditi na smanjenju ideološke podijeljenosti mladih, organizirati INFO centar za mlade u gradu, organizirati radionice, omogućiti više sportskih sadržaja, „ izvući“ mlade iz kuće i uključiti ih u različite sadržaje. Izneseni su i problemi s kojima se susreću učenici i studenti. Moderatorica tribine Zdenka Radić upoznala ih je s Nacionalnim projektom za mlade, a predsjednik udruge P.A.U.K. Mirko Kufner, kazao je da u manjim sredinama Nacionalni projekt nikada nije ni bio predstavljen.  Diplomirani sociolog/profesor sociologije Milan Babac izrazio je zadovoljstvo aktivnošću mladih u Javnoj tribini i kazao kako je to socio-društveni kapital i potencijal, ali se uvijek pokaže problem u konkretizaciji predloženog i traženog, te da je najvažnije da program za mlade mora sadržavati rješenja za sve navedeno.

Voditeljica projekta Slađana Živković, bila je zadovoljna odazivom mladih i njihovim učešćem u radu Javne tribine, a kao slijedeće aktivnosti najavila je osnivanje radnih skupina i fokus grupa koje će raditi po različitim sadržajima. „To je pravi put“, kazala je Živković, „kojim će mladi ljudi sami za sebe izraditi program u cilju podizanja kvalitete njihova života u gradu Orahovici“. (G.J.V.)

{gallery}SlikeGodina2018/2018-05-05-PAUK-Tribina{/gallery}