Projekt „NE DVOJI-ODVOJI“ prošao prvu administrativnu provjeru

2018 04 17 Odvoji001

Grad Orahovica kao nositelj, zajedno s općinama Crnac, Čačinci i Zdenci, prijavio je na Javni poziv za sufinanciranje provedbe programa edukativno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, projekt „NE DVOJI-ODVOJI“, koji  je uspješno prošao prvu administrativnu provjeru prihvatljivosti. Ministarstvo je za te aktivnosti osiguralo ukupno 47,3 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava, a udio sufinanciranja iz EU je maksimalnih 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Projekt „NE DVOJI-ODVOJI“ ima za cilj stvaranje zajedničkog osjećaja odgovornosti za pravilno postupanje otpadom, u svrhu smanjenja stvaranja otpada i povećanja učinka odvojenog skupljanja otpada i ponovne uporabe. Projekt  se planira provoditi na području Grada Orahovice i tri susjedne općine, kroz edukaciju stanovnika putem brošura, letaka, plakata, radijskih emisija, javnih i edukacijskih tribina, radionica za djecu.

Ukupna vrijednost projekta je 582.081,74 kuna, a bespovratna sredstva koja se mogu ostvariti putem natječaja iznose 494.769,47 kuna.

Projektu slijedi  druga provjera prihvatljivosti i aktivnosti te ocjena kvalitete, a nakon toga i Faza 3- provjera prihvatljivosti izdataka, koju provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. (G.J.V.)