Program ZAŽELI nalazi se u drugoj fazi provjere

Zbog sve češćih upita građanki Orahovice o mogućoj realizaciji projekta ZAŽELI- Programa zapošljavanja žena i na području našega grada, podsjećamo da je grad Orahovica, kroz program ZAŽELI najavio zapošljavanje 30 žena koje su u nepovoljnom položaju, točnije, koje su nezaposlene i više godina se nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Projekt kojega je Grad Orahovica prijavio na otvoreni poziv Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, vrijedan je oko 5 milijuna i 500 tisuća kuna, a financirat će se  u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Zahvaljujući ovom projektu, na području grada Orahovice, cilj je olakšati pristup tržištu rada pružanjem mogućnosti edukacije i zapošljavanjem 30 žena, koje će svakodnevnim pružanjem pomoći u kućanstvu povećati kvalitetu života 153 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju, čime će općenito pozitivno doprinijeti svojoj i njihovoj socijalnoj uključenosti. Aktualna gradska vlast različitim aktivnostima  nastoji stvoriti uvjete za povećanje zaposlenosti na području grada, a s tim ciljem prijavljen je i ovaj projekt. Zaposlene žene taj posao će raditi 24 mjeseca, a na taj način umanjit će im se, kao i krajnjim korisnicima, nepovoljan položaj i smanjiti opasnost od socijalne isključenosti i siromaštva.

Na kraju kažimo da je Projekt ZAŽELI grada Orahovice, u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava prošao administrativnu provjeru i sada je u fazi iščekivanja konačne odluke, za koju se nadamo da će uskoro biti donesena, budući  je Ministarstvo Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta,  a partner u projektu Hrvatski zavod za zapošljavanje. (G.J.V.)