Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Natječajem za izbor i imenovanje referenta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Orahovice

TZG Orahovica Logo04Manji

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

(pisano testiranje i intervju)

kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane

Natječajem za izbor i imenovanje referenta u Turističkom uredu

Turističke zajednice grada Orahovice

 

I

                Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice raspisalo je Natječaj za izbor i imenovanje referenta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Orahovice, broj izvršitelja: 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno, puno radno vrijeme. Natječaj je objavljen na web stranici Grada Orahovice dana 12. ožujka 2018.godine.

II

            Turističko vijeće Turističke zajednice grada Orahovice utvrdilo je da na provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) može pristupiti 5 kandidata, koji ispunjavanju formalne uvjete iz Natječaja, i to:

  1. Dajana Šalek, Kralja Zvonimira 171, Orahovica
  2. Ida Tikvan, Petra Preradovića 2a, Orahovica
  3. Magdalena Nekić, Dalmatinska 90, Orahovica
  4. Kristina Vasić, Ante Tomca 10, Orahovica
  5. Tanja Maričić, Kralja Zvonimira 243, Orahovica

III

            Pisano testiranje će se obaviti dana 12.04.2018. u Maloj gradskoj vijećnici grada Orahovice, Franje Gavrančića 6, Orahovica s početkom u  11,00 sati. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju), kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova.

Rješavanje testa traje najviše 80 minuta. Smatra se da su kandidati uspješno položili pisani test, ako su ostvarili najmanje 50% bodova.

Ako kandidat u naznačenom terminu ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

IV

Područje iz kojega se obavlja pismena provjera znanja i sposobnosti:

  • Opće znanje,
  • Poznavanje rada na računalu,
  • Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN, br. 152/08),
  • Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN, br. 130/17),
  • Zakon o boravišnoj pristojbi (NN, br. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14).

V

            O rezultatima pisanog testiranja kandidat će biti obaviješten osobno, istoga dana, 12.04.2018. godine u prostoru Male gradske vijećnice Orahovica, nakon čega će se s kandidatom provesti intervju, ukoliko je kandidat na pisanom testiranju ostvario najmanje 50% bodova.

VI

            Razgovor s Povjerenstvom za provedbu natječaja turističke zajednice grada Orahovice (intervju) obvezan je za sve kandidate koji su uspješno položili pisani test. Turističko vijeće kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Turističkom uredu.

VII

Nakon provedenog testiranja i intervjua utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupno ostvarenom broju bodova.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE

 

TZ Orahovica – Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata – Referenti.pdf