Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

(pisano testiranje, praktični rad na računalu, usmena provjera znanja stranog jezika i intervju) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane Javnim natječajem za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent za protokol i odnose s javnošću Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice.